Strategische Aanpak Vogelgriep

Roadmap strategisch plan vogelgriep

Het Ministerie van LNV, commerciële pluimveeorganisaties en de Dierenbescherming hebben een Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep gepresenteerd.

De nadruk van de aanpak is gericht op het voorkomen van uitbraken van vogelgriep in de bedrijfsmatige houderij.Het is een mooi rapport met goede acties om ophokken te voorkomen en vaccinatiemogelijkheden verder te ontwikkelen. Ondanks aandringen is de hobbymatige houderij op geen enkele wijze hierbij betrokken geweest. Enerzijds een goed teken dat de hobbyouderij met rust gelaten wordt, maar wij zien het toch als een gemiste kans om klokken gelijk te stellen.

Bron: hobbydierhouder.nl

Meer informatie: Nieuwe Oogst | Acties in ‘Roadmap’ moeten gevolgen vogelgriep beperken

Opnieuw hazenpest (tularemie) in Nederland

Opnieuw hazenpest in Nederland

Meerdere jagers uit de provincie Overijssel, meldden sinds oktober verhoogde sterfte van hazen en konijnen. Intussen zijn uit dit gebied vier hazen voor onderzoek naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de faculteit Diergeneeskunde verstuurd. Van één haas is intussen de uitslag bekend, dit dier had tularemie, ook wel hazenpest genoemd. De andere hazen zijn nog in onderzoek.

Meer lezenOpnieuw hazenpest (tularemie) in Nederland

Dierziekten opnieuw onder de loep

Diverse dierziekten worden onder de loep genomen, hoe verder?

Overheid en bedrijfsleven moeten opnieuw kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden. Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een deze week gepresenteerde zienswijze.

De raad komt met dit advies, omdat er de laatste jaren steeds vaker uitbraken van vogelgriep zijn. Het besmettingsgevaar neemt toe. Daardoor zijn er meer ruimingen en is er meer maatschappelijke onrust. Transparantie en zorg voor goede publieksvoorlichting over de aanpak van besmettingen zijn dan ook zeer gewenst.

Meer lezenDierziekten opnieuw onder de loep