Konijnen

Algemene informatie

Voor informatie over de aanschaf van een konijn verwijzen we u naar de folder van LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) en de website

Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden

Tatoeëren

Hierbij enige richtlijnen betreffende het tatoeëren van konijnen.

Jonge ras konijnen dienen, als men wil meedoen aan keuringen of tentoonstellingen, geregistreerd te  worden bij het merkenbureau van de KLN. Dit merken gaat door middel van het aanbrengen van een tatoeage in beide oren.

In het rechter oor krijgt het dier het laatste cijfer van het jaartal (in 2017 dus 7) gevolgd door de verenigingsletters (voor Vlaardingen VR en bv.  voor KDS uit het Westland WL).

In het linker oor krijgt het dier 3 (of 4) cijfers, t.w.: eerst de maand waarin het dier geboren is , in januari dus 1, gevolgd door een volgnummer, eerste dier van deze maand krijgt dus het nummer 101.

Indien het aantal van 100 stuks in deze maand bereikt is, tatoeëren we dus met 4 cijfers, bv. 1100.

Dieren die na de 9e maand zijn geboren krijgen als eerste cijfer van het jaar het cijfer van het volgende jaar ( dus een dier dat in oktober 2017 geboren is krijgt in het rechter oor 8VR en in het andere oor eerst een 0 en dan het volgnummer, te beginnen dus met 0101. Die laatste drie maanden van het jaar worden op deze wijze “doorgenummerd”.

De aldus gemerkte dieren behoren nu tot het volgende jaar en zijn dieren die men het gehele jaar kan showen als jong dier, wat beter aansluit bij de werkelijke leeftijd van het dier.

Zo kan men dus altijd zien waar een dier vandaan komt en wat de leeftijd van dat dier is.

Aanbevolen leeftijden voor het tatoeëren:

  • Grote rassen:  6 tot 8 weken
  • Midden rassen:  8 tot 10 weken
  • Kleine rassen:  10 tot 12 weken
  • Dwergrassen: minimaal  12 weken.

Indien u dieren wenst te laten tatoeëren moet u lid zijn van een kleindiervereniging, in ons geval dus de VPKV en aangesloten zijn bij de overkoepelende organisatie KLN.

Als er dieren getatoeëerd moeten worden dient u even contact met de tatoeëerder op te nemen, we kunnen dan een afspraak maken.

VPKV