Update Provinciale Show KLN Zuid-Holland te Boskoop

Bijgaand wil het Provinciaal bestuur van KLN Zuid-Holland u een update geven over onze show te Boskoop. Door een jubileumviering van het 50-jarige bestaan van GroenDirect kunnen we helaas dit jaar de show niet houden in de gebruikelijke locatie. Wel kunnen wij naar verwachting onze show houden op de ons bekende locatie aan de Middelburgseweg, waar wij in het verleden al vaak de show hebben gehouden.

Tevens willen wij u informeren dat wij onze show zullen houden begin Januari 2022 en wel als volgt:
Donderdag 6 Januari: Inkooien vanaf 16:00
Vrijdag 7 Januari: Open keuring (welke toegankelijk zal zijn voor publiek)
Zaterdag 8 Januari: Show geopend en uitreiking hoofdprijzen; Sluiting show om 15:30.

Meer lezen

Vogelgriep zorgt voor landelijke afschermplicht voor hobbyvogels

Vanwege de vaststelling van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij een pluimveebedrijf in Zeewolde is er sinds vanmiddag 26 oktober 2021 12:00 uur een landelijke ophokplicht van kracht voor bedrijfspluimvee. 

Wat betekent dat voor hobbyhouders en kleindierliefhebbers?

Eigenaren van hobbyvogels (hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels) moeten zorgen dat hun dieren afgeschermd worden. Dit houdt in dat ze dusdanig gehuisvest worden dat contact met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen niet tot nauwelijks mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

Meer lezen

Wintertentoonstelling 2021

Het was weer een fantastische show. Hieronder een kleine selectie uit de foto’s. Leden met een account kunnen inloggen en alle foto’s bekijken in het fotoboek

Sponsoren 2021

De volgende sponsoren hebben ons in 2021 (ook weer) ondersteund. Daarom brengen we ze graag onder uw aandacht.

Hoofdsponsoren:

Logo Van LeeuwenLogo Fonds Schiedam Vlaardingen eo

Meer lezen

Toestemming gemeente

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk hebben we toestemming van de gemeente Vlaardingen om de tentoonstelling volgende week door te laten gaan. De officiële papieren versie moet nog komen, maar mondeling is de mededeling afgelopen donderdag telefonisch toegezegd.

In middels is de inschrijving gesloten. Het aantal ingeschreven dieren is 280; verdeeld over de volgende diergroepen:

  • Konijnen 151
  • Duiven 23
  • Hoenders 34
  • Dwerghoenders 70
  • Siervogels 2

JongDierenDag 2021

Sinds lange tijd was het eindelijk weer mogelijk om iets te organiseren met en voor onze leden. Wat hebben we dan ook genoten van de JongDierenDag gisteren, die we samen met de collega’s van KDV Westland hebben kunnen organiseren. Hieronder een kleine impressie. Iedereen bedankt door de hulp, de aanwezigheid en de gezelligheid

Meer lezen

VPKV