Onderzoek naar muizen in huis

Een muis in huis is niet hygiënisch

“Een muis op het aanrecht is sowieso foute boel!”

Wat weten we van knaagdieren en hoe willen we die bestrijden, als we ze in huis aantreffen? Sara Burt van de Universiteit Utrecht doet daar onderzoek naar.

Over welke knaagdieren hebben we het?

“Vooral over huismuizen en bruine en zwarte ratten. Dat zijn de knaagdieren die de meesten van ons weleens in huis tegenkomen. Eekhoorns zijn ook knaagdieren, maar daar hebben we zelden last van. En veldmuizen hinderen alleen boeren.”

Meer lezenOnderzoek naar muizen in huis

Oproep aan alle KLN leden

KLN Nieuws

KLN heeft de volgende oproep geplaatst op hun website

Het bestuur heeft het concept KLN Meerjarenplan 2019 – 2020, met de basis op orde naar een toekomstbestendige KLN, ¨de fokker centraal en het welzijn van het dier voorop¨, gereed.

Op 22 oktober 2018 en 23 februari 2019 heeft het bestuur haar concept Meerjarenplan KLN 2019 – 2020 besproken met de Raad van Advies. Doel van deze bespreking was enerzijds het delen van informatie en anderzijds het krijgen van feedback van de provinciale bestuurders. Om tot een gedragen KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 te komen, vindt het bestuur inbreng van alle leden van groot belang. Ieder lid krijgt tot 1 april 2019 de mogelijkheid om inbreng te leveren.

Meer lezenOproep aan alle KLN leden

Duurste duif ooit verkocht

Coverfoto, de duif op deze foto is niet Nadine, de verkochte duif in het artikel.

In de duivenwereld sneuvelen de records aan de lopende band. Een paar maanden geleden kocht een Zuid-Afrikaanse liefhebber nog een Vlaamse duif voor 360.000 euro. Nu gaat de Chinees Kaier daar nog een stuk boven. Hij betaalde 400.000 euro voor duivin Nadine, van een Kesselse kweker Willy Daniëls (68). “Dat geld was welkom. Ik had net kosten aan mijn huis.”

“Het is een beetje met pijn in het hart, maar ik kon bijna niet anders dan Nadine verkopen”, zegt duivenmelker Willy Daniëls. “Er werd langs alle kanten zeer hard aan mijn mouw getrokken. Iedereen wist dat ik hier een absolute topper had zitten. Tot in het verre buitenland. Nadine nog langer hier op til houden was gevaarlijk. Ik was bang voor diefstal. Nu ze weg is, slaap ik toch een stuk geruster.”

Lees het hele artikel hier: Gazet van Antwerpen

Meer lezenDuurste duif ooit verkocht

Nieuwste duivenboek “de Nederlandse sierduivenrassen”

Oudhollandse tuimelaars en Nederlandse hoogvliegers

Tijdens de recente NBS Voorjaarsdag is door het erelid Jan de Wit zijn nieuwe boek “De Nederlandse Sierduivenrassen” gepresenteerd.
Hierin worden alle negentien Nederlandse sierduivenrassen beschreven. Aan de hand van een stuk geschiedenis, de ontwikkeling van het ras, de huidige stand van zaken en een algemene rasbeschrijving neemt de auteur u mee in een stuk cultuurgoed die onze Nederlandse sierduivenrassen ontegenzeggelijk toch vertegenwoordigen.

Het boek wordt uitgegeven op A5-formaat en bestaat uit 23 hoofdstukken en bevat 192 bladzijden. Ter illustratie zijn 135 foto’s en tekening opgenomen, alles in full-color. De prijs van het boek is gesteld op € 25,- exclusief eventuele verzendkosten. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jan de Wit, Judostraat 3, 6942 DZ Didam, telefoon: 0316-224618 email: jean.leblanc@chello.nl .

Bron: Sierduif.nl

Het vreemde verhaal van konijnen-domesticatie dat ook volledig onwaar is

Cows and Rabbits in the Barn (Louis Reinhardt)

Nieuwe studie toont aan: domesticatie is een proces

Weinig gedomesticeerde dieren hebben een net zo origineel oorsprongsverhaal als het huisdier-konijn

Zoals het verhaal gaat, gaf ongeveer 600 na Christus Paus Gregorius de Grote een edict uit waarin werd verklaard dat konijnenfoetussen, die laurices worden genoemd, geen vlees waren, maar vis. Dit betekende dat ze tijdens de vastentijd konden worden gegeten, een christelijke periode van berouw als voorbereiding op de paasvakantie. Dientengevolge haastten Franse monniken zich om deze nieuwe voedselbron te verzamelen en te fokken binnen de kloostermuren, waar ze uiteindelijk groeiden tot de schattige beestjes die we tegenwoordig kennen.

Het is een leuk, netjes verhaal van domesticatie. Het is vrijwel zeker ook nooit gebeurd.

Meer lezenHet vreemde verhaal van konijnen-domesticatie dat ook volledig onwaar is

Nieuw onderzoek naar zeventig jaar oude konijnenvirus

Konijn met myxomatose

Onderzoekers hebben nog een hoofdstuk geschreven in het boekje over een wapenwedloop tussen een gastheer en zijn ziekteverwekker. De hoofdpersonen in dit 70-jarige drama zijn het Europese konijn (Oryctolagus cuniculus) en een virus dat opzettelijk in Frankrijk en Australië is vrijgegeven om de konijnen te doden en velden en weiden te beschermen. Door het bestuderen van decennia geleden verzamelde monsters, heeft een team ontdekt dat konijnen op twee continenten dezelfde genetische veranderingen ontwikkelden om het virus te verslaan – voordat het virus zelf veranderde en de overhand kreeg.

Meer lezenNieuw onderzoek naar zeventig jaar oude konijnenvirus

De kraaikop, ras van 2019

Zwarte Kraaikoppen, hennen en haan

Het ras van het jaar 2019: De Kraaikop, de kip van adel zonder kuif

Dit jaar heeft de SZH besloten de Kraaikop, een van de herenhoeders, uit te roepen tot het ras van het jaar 2019. Daarbij spelen de status kritiek van het ras, het enthousiasme van de speciaalclub en het passen in het project rond Gelderse rassen een rol.

Inmiddels is de status van het ras met nog maar 100 kraaikoppen en ongeveer 30 kraaikopkrielen kritiek. Een ander motief voor deze keuze was dat het een Gelders ras is zodat het aansluit bij het Gelderse ondernemersproject LEL [levend erfgoed loont] van de SZH dat zich richt op het vergroten van duurzaam economisch perspectief voor zeldzame huisdierrassen.

Lees het hele artikel op de website van SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen)

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving KLN

KLN Nieuws

Bericht van KLN bestuur:

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving (Commissie D & W). 11 februari 2019

Als gevolg van berichtgevingen en wetgeving door de overheid inzake het welzijn van onze dieren en de publieke opinie daaromtrent, achtte het KLN bestuur het noodzakelijk een adviescommissie in te stellen. Problemen en vraagstukken in deze worden door de commissie beoordeeld en daarover advies uitgebracht naar het bestuur. Kwesties als welzijn, houderij en gezondheid van dieren komen aan de orde, maar ook wetgeving, fokproblemen en vakbekwaamheidseisen worden door de commissie behandeld. Het KLN bestuur wil op die wijze meer inhoudelijk kennis vergaren om zo een betere gesprekspartner te zijn voor onze overheden en datgene wat werkelijk goed is voor onze dieren en onze hobby beter te kunnen verdedigen. Veranderende nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Wet Dieren en het Besluit houders van Dieren vragen veel diplomatie.

Meer lezenCommissie Dierenwelzijn & Wetgeving KLN