Annulering bezoek sponsor

Geachte leden,

Zoals u vermoedelijk al heeft kunnen begrijpen gaat het (door Rachel Schretzmeijer georganiseerde) bezoek aan een van onze sponsors uit Schiedam niet door.
Zoals momenteel overal het geval is, kan vanwege het Coronavirus geen enkele bijeenkomst of evenement doorgang vinden.
Het is heel vervelend maar we blijven het bezoek wel te goed houden.
Rachel verwacht dat dit bezoek wel in het najaar zal gaan plaatsvinden.
We hopen dan wel dat iedereen die zich nu opgegeven heeft, ook dan aanwezig zal zijn.