Annuleringen en Oneto gaat digitaal

Inmiddels is het een ieder van ons wel doorgedrongen. De laatste maanden van 2020 en de eerste maanden van 2021 zullen er geen kleindier-keuringen en tentoonstellingen / shows zijn. Zoals eerder geschreven is ook bekend dat de Noordshow en de Oneto geen doorgang vinden.

De organisatie van de Oneto heeft echter besloten om volledig digitaal te gaan, inclusief de jeugdshow.

Wat betekent dit in het kort?

Inzenders kunnen zich aanmelden op het online inschrijfformulier.
Hier vullen zij net als voorgaande jaren hun contactgegevens in.
Vervolgens selecteren zij per dier één van de rubrieken, vullen de diergegevens in, selecteren het herbenoemde fotobestand vanaf de eigen computer, betalen online, waarna de inzender een bevestigingsmail krijgt van de inzending.

Inzenders kunnen meerdere dieren/foto’s indienen en een dier kan waar van toepassing, voor meerdere rubrieken opgegeven worden.
Vervolgens worden de inzendingen/foto’s per rubriek verzameld, geanonimiseerd en beoordeeld door een jury. Afhankelijk van de rubriek is dit een KLN/NBS keurmeester, of een vakjury, of een gelegenheidscombinatie. Deze schrijft een beknopte beoordeling.

Inschrijven tot 24 november 2020. Uitslag 4 december 2020


Kleindier Liefhebbers Zuid Holland

Logo KLN

Beste allemaal,

Als bestuur van Kleindier Liefhebbers Zuid Holland hebben wij besloten de tentoonstelling van januari 2021 af te gelasten.

Wij betreuren het dat wij tot een dergelijk besluit moesten komen maar gezien de ontwikkelingen van het corona virus en de daarop volgende maatregelen laten ons geen andere keus.

Wij hopen dat u begrip heeft voor het genomen besluit.

Namens het bestuur

VPKV