Bewijs van vakbekwaamheid

Is er sprake van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Bij een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, zorgt de organisator dat er iemand met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig is. Er gelden overgangstermijnen.

Overgangstermijnen

Bent u beheerder van een voor 1 juli 2014 bestaande inrichting met andere huisdieren dan honden en katten, dan heeft u tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te krijgen.

Bent u na 1 juli 2014 gestart met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren (geen honden of katten), dan is er vanaf 1 juli 2016 een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig. U stuurt het bewijs van vakbekwaamheid op zodra u dit heeft.

Voor honden en katten wijzigt er niets en moet u vanaf het begin in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid.

Eisen bewijs van vakbekwaamheid

Een certificaat of diploma van een onderwijsinstelling, die door de Wet Educatie en beroepsonderwijs is erkend, voldoet als bewijs van vakbekwaamheid. Op zo’n diploma of certificaat en/of bijbehorende cijferlijst moet specifiek de diergroep(en) vermeld zijn waarvoor u examen heeft gedaan.

Het erkende bewijs van vakbekwaamheid op basis van het Honden- en kattenbesluit 1999, zoals dat gold vóór 1 juli 2014, geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor honden en katten.

Diploma’s en certificaten van vóór 1 juli 2014 gelden niet als bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroepen vogels, herpeten, vissen en overige zoogdieren. Vanaf die datum gelden pas de eisen voor vakbekwaamheid voor deze diergroepen. De eisen voor deze diergroepen worden ook pas vanaf deze datum specifiek geëxamineerd.

Informeer bij de opleider of zij opleidingen aanbieden die recht geven op een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep die u bedrijfsmatig houdt.

Op dit moment zijn bij ons de volgende opleidingen bekend:

  • het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld, voor Honden en katten, Overige zoogdieren, Reptielen en amfibieën, Vissen en Vogels
  • het Huisdier Kennis Instituut, voor Honden en katten, Overige zoogdieren, Reptielen en amfibieën (Herpeten), Vissen en Vogels
  • LOI, voor honden en katten

Geen vrijstelling

Een diploma of certificaat waarop de diergroep is vermeld, geldt als bewijs van vakbekwaamheid. Daarvoor moet u examen afleggen bij een erkende onderwijsinstelling. Er is geen vrijstelling mogelijk voor het bewijs van vakbekwaamheid. De onderwijsinstelling kan u eventueel wel een vrijstelling geven voor onderdelen van een examen. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over bedrijfsmatig huisdieren houden.

Dierenartsdiploma

Dierenartsen die in het bezit zijn van een dierenartsdiploma kunnen dit diploma gebruiken als bewijs van vakbekwaamheid als het gaat om de diergroepen honden, katten, vogels en overige zoogdieren. Voor de diergroepen herpeten (reptielen en amfibieën) en vissen geldt dit diploma niet en moeten dierenartsen ook een certificaat behalen bij een in de Wet Educatie en beroepsonderwijs erkende onderwijsinstelling.

Buitenlands diploma

Heeft u een buitenlands diploma voor de opvang, handel en het fokken van honden en katten? Vraag dan bij Bureau Erkenningen na of dit recht geeft op een bewijs van vakbekwaamheid. Stuur hiervoor uw gegevens en documenten (diploma, cijferlijst) naar:

Bureau Erkenningen
t.a.v. de heer A. G. de Groot
Postbus 458
6710 BL Ede

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!