Evaluatie wet dieren

Evaluatie wet dieren

Het ministerie van LNV gaat de Wet dieren evalueren. Belangrijke onderwerpen voor hobbyhouders zijn:

  • Wanneer ben je hobbyhouder en wanneer bedrijfsmatig? Dit geldt ondermeer voor vogelhouders. Niet van belang voor schapen- geiten- varkenshouders.
  • Het doden van dieren. Nu mag je zelf bijvoorbeeld je pluimvee doden, mits je het dier verdooft. Er zijn organisaties en politieke partijen die dit willen verbieden.

Kortom het is belangrijk om inbreng te hebben bij deze evaluatie, want het raakt de hobbydierhouderij in het hart.

Bron: hobbydierhouder.nl

Plastic van ruwvoer verwijderen voor het voeren

Hooi mag niet verpakt in plastic gegeven worden aan dieren

Ruwvoer verpakt in plastic mag niet gevoerd worden aan dieren volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Omdat plastic schadelijk is voor mensen en dieren moet voorkomen worden dat ze dit überhaupt binnen kunnen krijgen.

Voerbalen worden vaak in plastic verpakt omdat het op die manier beschermd wordt tegen externe invloeden, maar het kan ook schade toebrengen. Plastic kan bijvoorbeeld dioxines, PCB’s (polychloorbifenyl) en PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bevatten, dat hoopt zich na opname in het vet van een dier op.

Dit kan een gevaar opleveren voor mensen, maar ook voor de dieren zelf. Het aanbieden van ruwvoer in plastic is volgens de NVWA in strijd met de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Wanneer een NVWA inspecteur plastic om voerbalen aantreft, zal deze handhavend optreden.

Kortom, het plastic moet eerst verwijderd worden voordat het aan dieren gevoerd wordt.

Bron: Website NVWA en Levende Have

Bewijs van vakbekwaamheid

Bent u bedrijfsmatig bezig met (huis)dieren

Is er sprake van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Bij een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, zorgt de organisator dat er iemand met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig is. Er gelden overgangstermijnen.

Meer lezenBewijs van vakbekwaamheid

Comité Dierennoodhulp strijdt tegen broedmachines Artis

Mogen eieren straks nog uitgebroed worden met een broedmachine?

Het uitbroeden van eieren in Artis (met een broedmachine) moet stoppen, zo betogen het Comité Dierennoodhulp en de Partij voor de Dieren. Ze spreken daarom vandaag in bij de raadscommissie Wonen, Bouwen en Dierenwelzijn.
‘De kuikens worden uitgebroed op een onnatuurlijke manier: zonder moeder’, stelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. Het zou maar liefst een dag duren voordat een kuiken uit het ei kan breken. ‘En dat alleen maar om vervolgens te worden vergast of doodgesmeten.’
Een woordvoerder van Artis beaamt dat de kuikens worden gedood, al wordt niet aangegeven op welke manier dat gebeurt. De kuikens dienen uiteindelijk als voer voor de roofdieren, vertelt ze.

Lees het hele artikel op de website van AT5

Het moet toch niet gekker worden …