Afschermplicht voor hobbypluimvee

De kans op vogelgriep vanuit Rusland wordt groter

Na de melding van vogelgriep op 21 oktober jl. is er vogelgriep geconstateerd op een bedrijf in Altforst (gemeente Maas en Waal). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag aangekondigd dat hobbydierhouders en kinderboederijen in het hele land hun pluimvee en watervogels zodanig moeten afschermen dat er geen contact mogelijk is met wilde vogels en hun uitwerpselen. Tevens is er een tentoonstellingsverbod ingesteld.

Bron: Levende Have | Vogelgriep in Altforst; afschermplicht hobbyhouders en kinderboerderijen

Aanvullend heeft het bestuur van KLN het volgende gepubliceerd:

Meer lezen

Ophokplicht commercieel gehouden pluimvee

Naar aanleiding van de recente vondst van de hoogpathogene variant van vogelgriep bij twee knobbelzwanen in Utrecht, heeft minister Schouten (LNV) besloten dat per vandaag een ophokplicht geldt voor commercieel gehouden pluimvee in geheel Nederland.

Een groep deskundigen heeft geconcludeert dat de vogelgriep naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is uit Rusland. Het risico wordt geschat op ‘hoog’ waarvan de nationale ophokplicht het gevolg is.

Bron: Rijksoverheid | Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

Tentoonstellingen en jongdierenkeuringen zijn mogelijk

KLN Nieuws

PER 1 JULI 2020: 1,5 METER BLIJFT NORM

Het KLN bestuur krijgt regelmatig vragen of een tentoonstelling/ jongdierenkeuring mag doorgaan na 1 september 2020. Het beantwoorden van deze vraag is niet aan het KLN bestuur, de regels met betrekking tot corona zijn vastgelegd in een zogenaamde Noodverordening. Deze Noodverordening kan per veiligheidsregio verschillen.

Een eenduidig antwoord is dan ook niet te geven. Voor specifieke informatie kunt u terecht bij de gemeente of de veiligheidsregio.Hieronder een opsomming van de algemene regels die op 24 juni 2020 bekend zijn gemaakt.

Meer lezen

Landelijke ophokplicht ingetrokken

Logo van de Rijksoverheid

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van 29 april 2020 de nu geldende landelijke ophokplicht in voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de kamer. De ophokplicht is twee maanden van kracht geweest.

De ophokplicht werd op 12 februari 2020 ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raakten door introductie van het virus via wilde vogels. Verschillende Europese landen hadden te maken met besmettingen bij commercieel gehouden pluimvee.

Meer lezen

De effecten van het Coronavirus op onze hobby

Onderstaande tekst werd vandaag op de website van KLN geplaatst. Voor het gemak nemen we het integraal over.

Geachte leden,

In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.  

In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen.

Meer lezen

Bedrijfsmatig houden van dieren

Er moet meer duidelijkheid komen over het bedrijfsmatig houden van dieren

Samen met de Nederlandse Bond van Vogelhouders (NBVV) en de vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN) is de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders naar LNV geweest en hebben aangedrongen op meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van bedrijfsmatig houden.

Meer lezen

Evaluatie wet dieren

Evaluatie wet dieren

Het ministerie van LNV gaat de Wet dieren evalueren. Belangrijke onderwerpen voor hobbyhouders zijn:

  • Wanneer ben je hobbyhouder en wanneer bedrijfsmatig? Dit geldt ondermeer voor vogelhouders. Niet van belang voor schapen- geiten- varkenshouders.
  • Het doden van dieren. Nu mag je zelf bijvoorbeeld je pluimvee doden, mits je het dier verdooft. Er zijn organisaties en politieke partijen die dit willen verbieden.

Kortom het is belangrijk om inbreng te hebben bij deze evaluatie, want het raakt de hobbydierhouderij in het hart.

Bron: hobbydierhouder.nl

Plastic van ruwvoer verwijderen voor het voeren

Hooi mag niet verpakt in plastic gegeven worden aan dieren

Ruwvoer verpakt in plastic mag niet gevoerd worden aan dieren volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Omdat plastic schadelijk is voor mensen en dieren moet voorkomen worden dat ze dit überhaupt binnen kunnen krijgen.

Voerbalen worden vaak in plastic verpakt omdat het op die manier beschermd wordt tegen externe invloeden, maar het kan ook schade toebrengen. Plastic kan bijvoorbeeld dioxines, PCB’s (polychloorbifenyl) en PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bevatten, dat hoopt zich na opname in het vet van een dier op.

Dit kan een gevaar opleveren voor mensen, maar ook voor de dieren zelf. Het aanbieden van ruwvoer in plastic is volgens de NVWA in strijd met de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Wanneer een NVWA inspecteur plastic om voerbalen aantreft, zal deze handhavend optreden.

Kortom, het plastic moet eerst verwijderd worden voordat het aan dieren gevoerd wordt.

Bron: Website NVWA en Levende Have

Bewijs van vakbekwaamheid

Bent u bedrijfsmatig bezig met (huis)dieren

Is er sprake van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Bij een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, zorgt de organisator dat er iemand met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig is. Er gelden overgangstermijnen.

Meer lezen

Comité Dierennoodhulp strijdt tegen broedmachines Artis

Mogen eieren straks nog uitgebroed worden met een broedmachine?

Het uitbroeden van eieren in Artis (met een broedmachine) moet stoppen, zo betogen het Comité Dierennoodhulp en de Partij voor de Dieren. Ze spreken daarom vandaag in bij de raadscommissie Wonen, Bouwen en Dierenwelzijn.
‘De kuikens worden uitgebroed op een onnatuurlijke manier: zonder moeder’, stelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. Het zou maar liefst een dag duren voordat een kuiken uit het ei kan breken. ‘En dat alleen maar om vervolgens te worden vergast of doodgesmeten.’
Een woordvoerder van Artis beaamt dat de kuikens worden gedood, al wordt niet aangegeven op welke manier dat gebeurt. De kuikens dienen uiteindelijk als voer voor de roofdieren, vertelt ze.

Lees het hele artikel op de website van AT5

Het moet toch niet gekker worden …

 

VPKV