Champion Show 2018 gaat niet door

Tot voor enkele dagen waren de besturen van K.N.V. Ornithophilia en de Vereniging Champion Show in de veronderstelling dat het mogelijk zou zijn in januari 2018 deze internationale tentoonstelling te organiseren.

De heren Moree en Van der Kloet hadden met de exploitant van De Beursfabriek in Nieuwegein een gesprek gehad waarop de verwachting gebaseerd was dat er een passende gebruikersovereenkomst zou komen. Deze bespreking was voor ons de basis om met een gerust hart de voorbereidingen voor deze prachtige tentoonstelling  te kunnen starten. Daar zijn we ook voortvarend mee aan de gang gegaan.

Enkele dagen geleden toen het definitieve contract toegestuurd werd, bleek dat de verwachtingen die waren gewekt, door De Beursfabriek helaas heel anders geïnterpreteerd waren. De definitieve versie van het contract was zodanig anders dat de basis waarop we een financieel verantwoorde show kunnen organiseren, geheel wegviel.

Het past niet in de stijl en de traditie van het bestuur van K.N.V. Ornithophilia om (financiële) risico’s te nemen waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Evenmin past het om op basis van speculatie, emoties of geruchten te komen tot weloverwogen besluiten. Vandaar dat alle omstandigheden die van belang zijn door de bestuursleden gezamenlijk  op een objectieve manier zijn bezien, zijn gewikt en gewogen.

Het bestuur moet helaas vaststellen dat het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord is om de Champion Show in januari 2018 te organiseren en derhalve dient de Vereniging Champion Show de geplande tentoonstelling voor januari 2018 af te gelasten.

VPKV