Onderzoek bij de konijnen Dierenparade Noordshow 2020

Voor u gelezen op de FaceBook pagina van de Noordshow

Konijnen staan de laatste jaren nogal in de kijker vanwege dierenwelzijn. Belangrijk onderdeel van dierenwelzijn is diergezondheid. Om zowel voor de fokker een indruk van de gezondheid van de dieren, als voor de overheid een indruk te geven over het welzijn van onze raskonijnen, willen we uw konijnen aan dit onderzoek mee laten doen tijdens de Dierenparade Noordshow.

Het betreft een samenwerking tussen dierenartsen, Kleindier Liefhebbers Nederland, Anicura, de World Rabbit Science Associaton en de Universiteit Utrecht. De laatste voert de regie over het onderzoek. Voor KLN is het belangrijk te weten of er zich ziekten onder onze konijnen bevinden en of dit dan regionaal of landelijk verspreid is.

Meer lezenOnderzoek bij de konijnen Dierenparade Noordshow 2020

Noordshow komt speciaalclubs tegemoet

Voor u gelezen op de FaceBook pagina van de Noordshow

Een paar jaar terug was er een boulevard van speciaalclubs op de Noordshow. Door velen werd dit gewaardeerd. Nadeel was wel dat de stands niet bij de eigen dieren in de buurt stonden.

Doordat de Dierenparade Noordshow sinds vorig jaar een ander concept heeft, waardoor een deel van de hal in beslag genomen wordt voor het thema “Kind en Dier”, is de beschikbare ruimte voor speciaalclubs beperkt geworden. Dat vinden we als Dierenparade Noordshow oprecht jammer. Mochten er de komende jaren zich ontwikkelingen voordoen waarin we toch meer ruimte kunnen toedelen dan zullen we dit zeker doen.

Meer lezenNoordshow komt speciaalclubs tegemoet

Eindkeuring konijnen bij Noordshow in andere vorm

Overzichtsfoto Noordshow

Voor u gelezen op de FaceBook pagina van de Noordshow

De Dierenparade Noordshow zet een enorme stap voorwaarts door de eindkeuring van de konijnen op een volledig andere wijze te doen. De eindkeuring, zoals we die kenden, duurde veel te lang. Dit is voor inzenders en bezoekers niet attractief en bovendien waren de dieren veel te lang “onderweg”. Niet goed in het kader van dierenwelzijn! Op initiatief van erelid G. Dermois, heeft het bestuur samen met KLN zaken vorm gegeven.

Meer lezenEindkeuring konijnen bij Noordshow in andere vorm

Verzoek TKV Tiel

Logo Tielse Kleindieren vereniging

Via de mail hebben we onderstaande info ontvangen met het verzoek deze te delen met onze leden.

Openshow: op 5 – 6 en 7 december 2019 organiseert T.K.V. te Tiel voor de 29e keer haar openshow.

Dit jaar voor het eerst vragen wij de oorspronkelijke duiven, sier en watervogels erbij.
Het vraagprogramma en inschrijfformulier staat ook op de site van T.K.V. Tiel.

Als u vragen heeft horen wij dat graag.
Met vriendelijke sportgroet,

Namens het bestuur T.K.V.
Secr. Hans van Liempt.

Voorbereidingen Show

Banner bij de jeu de boules baan

Met nog een paar dagen te gaan zijn de voorbereidingen voor de keuring en de tentoonstelling/show in volle gang.

De banner hangt inmiddels bij de Jeu de Boules hal aan de Watersportweg 7. De omslagen voor de catalogus zijn gevouwen en liggen klaar en een deel van de inhoud van de catalogus ligt ook al klaar om geraapt te worden. Kortom: We zijn er (bijna) klaar voor.

Op zaterdag 26 oktober is de show geopend voor publiek van 11:00 – 16:00 uur.
Jeu de Boules
Watersportweg 7
Vlaardingen

Meer lezenVoorbereidingen Show

Wintertentoonstelling 2019

Op zaterdag 26 oktober houdt VPKV haar jaarlijkse kleindierenshow. Voorafgaand aan deze show worden ruim 300 dieren bekeken door een een keurmeester. Voor elke diergroep is een expert aanwezig om het desbetreffende dier te bekijken aan de hand van een standaard. De resultaten van deze keuring en uiteraard de dieren zelf kunt u op zaterdag 26 oktober, van 11:00 tot 16:00 uur komen bewonderen.