Update Provinciale Show KLN Zuid-Holland te Boskoop

Bijgaand wil het Provinciaal bestuur van KLN Zuid-Holland u een update geven over onze show te Boskoop. Door een jubileumviering van het 50-jarige bestaan van GroenDirect kunnen we helaas dit jaar de show niet houden in de gebruikelijke locatie. Wel kunnen wij naar verwachting onze show houden op de ons bekende locatie aan de Middelburgseweg, waar wij in het verleden al vaak de show hebben gehouden.

Tevens willen wij u informeren dat wij onze show zullen houden begin Januari 2022 en wel als volgt:
Donderdag 6 Januari: Inkooien vanaf 16:00
Vrijdag 7 Januari: Open keuring (welke toegankelijk zal zijn voor publiek)
Zaterdag 8 Januari: Show geopend en uitreiking hoofdprijzen; Sluiting show om 15:30.

Meer lezen

Toestemming gemeente

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk hebben we toestemming van de gemeente Vlaardingen om de tentoonstelling volgende week door te laten gaan. De officiële papieren versie moet nog komen, maar mondeling is de mededeling afgelopen donderdag telefonisch toegezegd.

In middels is de inschrijving gesloten. Het aantal ingeschreven dieren is 280; verdeeld over de volgende diergroepen:

  • Konijnen 151
  • Duiven 23
  • Hoenders 34
  • Dwerghoenders 70
  • Siervogels 2

JongDierenDag 2021

Sinds lange tijd was het eindelijk weer mogelijk om iets te organiseren met en voor onze leden. Wat hebben we dan ook genoten van de JongDierenDag gisteren, die we samen met de collega’s van KDV Westland hebben kunnen organiseren. Hieronder een kleine impressie. Iedereen bedankt door de hulp, de aanwezigheid en de gezelligheid

Meer lezen

Dierenparade Noordshow 2021 naar Hardenberg

Het bestuur van de Dierenparade Noordshow heeft het voornemen hun show in 2021 te gaan onderbrengen in “Evenementenhal Hardenberg”. De show zal dan (behoudens goedkeuring KLN, NBS en Facilitair bureau) gehouden worden op 16, 17 en 18 december. Samen met de leden van de Noordshow en de vele vrijwilligers werd op 6 januari (via ZOOM) al stil gestaan bij een vertrek uit Assen. Het is waarschijnlijk goed u hierbij het volgende mee te geven wat belangrijk was in de besluitvorming.

Meer lezen

Oneto Digitaal

Nederlandse Kleindierrassen tijdens Oneto

Met het vanwege Corona afgelasten van de reguliere Oneto en de Oneto Jeugdshow, is het idee ontstaan voor Oneto Digitaal. Kort gezegd het insturen en laten beoordelen van dierfoto’s in verschillende categorieën met prijzen voor de als beste beoordeelde dieren. Zie daarvoor het vraagprogramma.

De uitwerking van dit idee had echter meer voeten in aarde en het Oneto digitaal team heeft in een korte tijd op een geweldige wijze de organisatie en uitwerking opgepakt en een digitale omgeving gecreëerd om Oneto digitaal daadwerkelijk vorm te geven. Deze inzet is gewaardeerd met bijna 700 inzendingen.

Meer lezen

Een verloren jaar

De een na de andere kleindierkeuring en bijbehorende show vervalt vanwege COVID-19. Organisaties die het niet aandurven vanwege de kans op o.a. besmetting, maar ook financiën spelen een rol. Elke show worden er toch kosten gemaakt en het is maar de vraag of je die eruit haalt als er te weinig fokkers inzenden. Dan is het ook nog afwachten of er voldoende keurmeesters beschikbaar en bereid zijn om te komen.

Van de grotere shows staan Oneto en Noordshow nog in de planning. Binnenkort zal duidelijk worden of deze shows doorgaan of niet. [edit: inmiddels is bekend dat Oneto niet doorgaat]

Onder de titel “Een verloren jaar voor fokkers van kleindieren in Twente: ‘Dan zeggen ze volgend jaar beter. Hoezo volgend jaar?” is er een artikel verschenen in Tubantia dat het gevoel van velen weergeeft.

VPKV tentoonstelling en ledenvergadering

Beste leden,

Na onze jong dierendag hebben we helaas ook moeten besluiten om de wintertentoonstelling te annuleren.

De jeu de boules vereniging heeft ons laten weten dat
” de hal in verband met de coronacrisis op dit moment niet beschikbaar is voor evenementen van deze omvang. Dit houdt verband met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand, onvoldoende horecacapaciteit en andere overheidsmaatregelen waaraan niet voldaan kan worden. Het spijt ons dat wij u niet beter kunnen berichten, maar wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.”

We hebben nog gekeken naar andere opties, maar het bestuur heeft besloten niet met gevoel, maar op grond van realiteit het risico niet te tarten en te besluiten dit jaar geen show te houden.

Om dezelfde reden hebben we besloten de ledenvergadering van aanstaande maandag,
5 oktober 2020 te annuleren.

Hopende op uw begrip wensen we iedereen alle gezondheid toe,

Bestuur VPKV

VPKV