Bedrijfsmatig houden van dieren

Samen met de Nederlandse Bond van Vogelhouders (NBVV) en de vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN) is de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders naar LNV geweest en hebben aangedrongen op meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van bedrijfsmatig houden.

Verder ligt er een zaak bij het College van beroep voor het bedrijfsleven van een vogelhouder die een boete kreeg opgelegd omdat hij niet zou voldoen aan de eisen van bedrijfsmatig houden terwijl er sprake is van een hobbymatige houder. Er is nog geen uitspraak hierover..

Bron: Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!