Vrijwillig Sierduiven Stamboek

De landelijke registratie van sierduiven beperkt zich momenteel tot het bijhouden aan welke fokker ringen worden verkocht. Of die ringen worden gebruikt en wat voor jongen die ringen om krijgen, dat blijft ongewis. Met het Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland (VSSNL) wil initiatiefnemer Quido Valent met minimale inspanning van de fokkers het inzicht in de sierduiven populatie in Nederland flink vergroten.

Lees het hele bericht op SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen)

Duitse duif geflitst vanwege te hoge snelheid

Duitse duif geflitst vanwege te hoge snelheid

Een duif heeft eerder dit jaar een snelheidsovertreding begaan in de Duitse stad Bocholt. De duif vloog met 45 kilometer per uur langs een flitspaal. Het dier werd meteen op de gevoelige plaat vastgelegd. De autoriteiten wisten te melden dat er op de bewuste weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, waardoor de duif, na aftrek, 12 km te hard vloog. Resultaat is een boete van 25 euro.

Bron: Nu.nl

Duurste duif ooit verkocht

Coverfoto, de duif op deze foto is niet Nadine, de verkochte duif in het artikel.

In de duivenwereld sneuvelen de records aan de lopende band. Een paar maanden geleden kocht een Zuid-Afrikaanse liefhebber nog een Vlaamse duif voor 360.000 euro. Nu gaat de Chinees Kaier daar nog een stuk boven. Hij betaalde 400.000 euro voor duivin Nadine, van een Kesselse kweker Willy Daniëls (68). “Dat geld was welkom. Ik had net kosten aan mijn huis.”

“Het is een beetje met pijn in het hart, maar ik kon bijna niet anders dan Nadine verkopen”, zegt duivenmelker Willy Daniëls. “Er werd langs alle kanten zeer hard aan mijn mouw getrokken. Iedereen wist dat ik hier een absolute topper had zitten. Tot in het verre buitenland. Nadine nog langer hier op til houden was gevaarlijk. Ik was bang voor diefstal. Nu ze weg is, slaap ik toch een stuk geruster.”

Lees het hele artikel hier: Gazet van Antwerpen

Meer lezen

Nieuwste duivenboek “de Nederlandse sierduivenrassen”

Oudhollandse tuimelaars en Nederlandse hoogvliegers

Tijdens de recente NBS Voorjaarsdag is door het erelid Jan de Wit zijn nieuwe boek “De Nederlandse Sierduivenrassen” gepresenteerd.
Hierin worden alle negentien Nederlandse sierduivenrassen beschreven. Aan de hand van een stuk geschiedenis, de ontwikkeling van het ras, de huidige stand van zaken en een algemene rasbeschrijving neemt de auteur u mee in een stuk cultuurgoed die onze Nederlandse sierduivenrassen ontegenzeggelijk toch vertegenwoordigen.

Het boek wordt uitgegeven op A5-formaat en bestaat uit 23 hoofdstukken en bevat 192 bladzijden. Ter illustratie zijn 135 foto’s en tekening opgenomen, alles in full-color. De prijs van het boek is gesteld op € 25,- exclusief eventuele verzendkosten. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jan de Wit, Judostraat 3, 6942 DZ Didam, telefoon: 0316-224618 email: jean.leblanc@chello.nl .

Bron: Sierduif.nl

Artikelen over de Hagenaar online

De Hagenaar, een zeldzaam Nederlands ras

In 2017 stond de Hagenaar als zeldzaam duivenras centraal. In die tijd is er door het kwartaalblad Zeldzaam Huisdier een serie artikelen geschreven waarvan er nu 3 ook digitaal beschikbaar zijn.

Bron: Stichting Zeldzame Huisdieren

Meer informatie over het ras:

 

Pictogram

Hagenaar: ras van het jaar 106.47 KB 8 downloads

...


Pictogram

Duiven houden en huisvesten 788.02 KB 14 downloads

door de eeuwen heen ...

Een bad voor duiven

Een duif heeft regelmatig een bad nodig

Duiven, die niet kunnen beschikken over vrije uitvlucht, hebben recht op twee keer per week een bad. Indien ze niet in een volière worden gehouden zal regen of een plas in de buurt van het hok hetzelfde heilzame effect hebben!

En waarom is dit baden dan nod g voor een duif? In de ruiperiode helpt badwater bij het ontlasten van donzige pluimpjes, veerstof
en huidschilfers. In de kweekperiode, en meer bepaald op het eind van de broedperiode, bevordert een weinig vochtigheid het uitkip
pen van de eieren. Duiven, die zieh regelmatig baden, zijn ook niet vuil.

En geen ongerustheid: Instinctmatig weet een duif dat ze niet drijfnat moet gaan broeden op nog naakte jongen of bij een temperatuur van -5°, net voor de nacht intreedt, nog snel een frisse duik moet gaan nemen.

En ook dit nog. Elke duif zal graag een bad nemen. Enkel zieke duiven baden niet! Dus het is ook een graadmeter voor het conditiepeil. Naast de verschillende soorten badzout, die in de handel verkrijgbaar zijn, is evenzeer een soeplepel keukenzout per liter water een goeie remedie om ongedierte de baas te blijven. Wei van groot belang, om infectiegevaar tegen te gaan, is het vervuilde water onmiddellijk na het baden te verwijderen. 

Bron: Het Vlaams Neerhof

Beurs in Houten ook geliefd bij sierduivenliefhebbers

Expo in Houten

 Op 3 en 4 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe seizoen willen meemaken. Om mee te gaan met de trends en de laatste ontwikkelingen heeft een dergelijk evenement met 10.000 m² vloeroppervlak een aanzienlijke voorbereidingstijd, dat nu zijn voltooiing nadert. De organisatie meldt een groeiende interesse bij de verkopende postduiven liefhebbers. Want het postduiven gehalte voert wel de boventoon op dit internationale evenement. De sierduiven activiteiten zijn dit jaar volledig geïntegreerd in hal 3. Naast de speciaal clubs die hun mooiste exemplaren tentoonstellen zijn er ook individuele sierduiven liefhebbers die hun sierduiven ter verkoop aanbieden. Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse bezoekers. Met name de vliegrassen vinden gretig aftrek. Overigens kunt u bij de aanwezige speciaal clubs een staaltje van fokkerskunst bewonderen Een grote groep van speciaal clubs hebben een stand in Houten en kunnen u over de desbetreffende rassen van alles vertellen. Neem gerust een kijkje op de deelnemerslijst van www.proffsport.nl om te kijken welke speciaalclubs er aanwezig zijn.

Meer lezen

Het veilig stellen van de Nederlandse sierduivenrassen in de genenbank

Foto van Gelderse Slenken

Anouk Schurink, onderzoeker en projectleider van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research wilde graag een toelichting geven op het project dat als doel heeft Nederlandse sierduivenrassen veilig te stellen in de genenbank. Zij deed dat op zaterdag 20 januari op de kleindierenshow te Boskoop, de N.B.S.  hield ook haar Bondsshow daar.

Waarom willen we dierlijke genetische bronnen, zoals de Nederlandse sierduivenrassen, conserveren?

Het is een verzekering voor de toekomst! Je weet immers nooit hoe die er uit gaat zien. De omgeving is onderhevig aan verandering, waarop je wilt kunnen blijven inspelen. Daarnaast kan de vraag vanuit de markt veranderen (bijv. melk met een andere samenstelling). En rampen zoals dierziektes kunnen een grote impact hebben. Met het conserveren van genetische bronnen, vooral van landbouwhuisdieren, kunnen we dus de flexibiliteit van onze voedselvoorziening veilig stellen.

Daarnaast zijn (landbouw)huisdieren van Nederlandse afkomst natuurlijk een waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed!

Meer lezen

VPKV