Oproep aan alle KLN leden

Oproep aan alle KLN leden

KLN heeft de volgende oproep geplaatst op hun website

Het bestuur heeft het concept KLN Meerjarenplan 2019 – 2020, met de basis op orde naar een toekomstbestendige KLN, ¨de fokker centraal en het welzijn van het dier voorop¨, gereed.

Op 22 oktober 2018 en 23 februari 2019 heeft het bestuur haar concept Meerjarenplan KLN 2019 – 2020 besproken met de Raad van Advies. Doel van deze bespreking was enerzijds het delen van informatie en anderzijds het krijgen van feedback van de provinciale bestuurders. Om tot een gedragen KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 te komen, vindt het bestuur inbreng van alle leden van groot belang. Ieder lid krijgt tot 1 april 2019 de mogelijkheid om inbreng te leveren.

Processtappen:

  1. U hebt als lid tot 1 april 2019 de mogelijkheid om uw opvatting te geven (mailadres: secretaris@kleindierliefhebbers.nl);
  2. Bestuur KLN stelt, mede naar aanleiding van de inbreng van de leden, de definitieve versie op;
  3. Definitieve versie KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 wordt ter vaststelling aan de ALV op 15 juni 2019 aangeboden.

Download het “Concept meerjarenplan 2019 – 2020” van de website van KLN of hieronder.