Uitbraak vogelgriep in Duitsland

In Duitsland is een uitbraak van het zeer besmettelijke vogelgriepvirus H5N8 gemeld. Persbureau Reuters citeert maandagavond uit een rapportage van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). In de zuidwestelijke deelstaat Baden-Wurttemberg zijn 44 vogels uit een groep van 69 dieren aan het virus bezweken.

De dieren werden in een achtertuin nabij de stad Bretzfeld gehouden. In de regio zijn op 7 februari alle pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels geruimd en verwijderd, volgens de OIE. Er zijn geen pluimveeproducten uit de regio verhandeld, stelt het Duitse federale ministerie van voedsel en landbouw.

UPDATE | Ophokplicht commercieel gehouden vogels

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland.
Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.

Maatregelen

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.
In Nederland geldt al een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

Bronnen

VPKV