Strategische Aanpak Vogelgriep

Roadmap strategisch plan vogelgriep

Het Ministerie van LNV, commerciële pluimveeorganisaties en de Dierenbescherming hebben een Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep gepresenteerd.

De nadruk van de aanpak is gericht op het voorkomen van uitbraken van vogelgriep in de bedrijfsmatige houderij.Het is een mooi rapport met goede acties om ophokken te voorkomen en vaccinatiemogelijkheden verder te ontwikkelen. Ondanks aandringen is de hobbymatige houderij op geen enkele wijze hierbij betrokken geweest. Enerzijds een goed teken dat de hobbyouderij met rust gelaten wordt, maar wij zien het toch als een gemiste kans om klokken gelijk te stellen.

Bron: hobbydierhouder.nl

Meer informatie: Nieuwe Oogst | Acties in ‘Roadmap’ moeten gevolgen vogelgriep beperken

Vogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

Helaas weer vogelgriep geconstateerd

In Veeningen (Drenthe) is bij watervogels in een vogelwinkel vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de dieren in quarantaine gehouden tot er geen virusuitscheiding meer plaatsvindt. In 2011 heeft zich op deze locatie dezelfde situatie voorgedaan, ook toen werden er vogels in quarantaine geplaatst. Dit gebeurt op basis van de Europese regelgeving die een uitzondering biedt ten aanzien van het ruimen van dieren. In totaal gaat het om circa 75 watervogels.

Meer lezenVogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

Onderzoek naar antistoffen tijdens tentoonstellingen

Antistoffen gevonden bij eend op tentoonstelling

Tijdens tentoonstellingen, die in de periode van september tot en met november gehouden zijn, is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een aantal antistoffen door twee dierenartsen.

In totaal zijn er 132 kippen en 16 watervogels gecontroleerd door Jeanine Wiegel (GD) en Harry Arts (Farmarts). Geen van de onderzochte dieren vertoonden ziekteverschijnselen. Een eend en een kip bleken antistoffen tegen vogelgriep te hebben, waarbij de eend het hoogpathogene H5  had en de kip en minder voorkomende variant.

Meer lezenOnderzoek naar antistoffen tijdens tentoonstellingen

Dierziekten opnieuw onder de loep

Diverse dierziekten worden onder de loep genomen, hoe verder?

Overheid en bedrijfsleven moeten opnieuw kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden. Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een deze week gepresenteerde zienswijze.

De raad komt met dit advies, omdat er de laatste jaren steeds vaker uitbraken van vogelgriep zijn. Het besmettingsgevaar neemt toe. Daardoor zijn er meer ruimingen en is er meer maatschappelijke onrust. Transparantie en zorg voor goede publieksvoorlichting over de aanpak van besmettingen zijn dan ook zeer gewenst.

Meer lezenDierziekten opnieuw onder de loep

Waarschuwingen voor vogelgriep uit Rusland

De kans op vogelgriep vanuit Rusland wordt groter

Zowel het Britse ministerie voor milieu en platteland Defra als het Franse centrum voor epidemiologische dierziekten Esa waarschuwen voor het toenemend risico op vogelgriep in Europa vanwege recente uitbraken in Rusland.
Volgens Defra is het risico nu nog laag, maar neemt dat de komende weken toe als vogels hun broedgebieden verlaten. Ook Esa waarschuwt voor toenemend risico in september/oktober vanwege meer trekbewegingen.

Meer lezenWaarschuwingen voor vogelgriep uit Rusland

Nederland is officieel vogelgriepvrij

Nederland is officieel vogelgriepvrij

Drie maanden na de laatste besmetting is Nederland sinds dinsdag 10 juli officieel vogelgriepvrij. De Nederlandse regering heeft het laatste ‘follow up’ rapport naar de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) gestuurd. Daar in staat vermeld dat er sinds 10 april geen uitbraken meer zijn geweest van Aviaire InFluenza (AI) in Nederland.

De richtlijnen van de OIE bepalen dat een land pas de status vogelgriepvrij kan krijgen als er drie maanden lang geen besmettingen zijn geweest na de laatste besmetting. Het besmette bedrijf moet tevens alle ontsmettingsmaatregelen genomen hebben om verspreiding te voorkomen. Het laatste besmette Nederlandse bedrijf was in Kamperveen en deze werd op 10 april besmet. Sindsdien zijn geen uitbraken meer geweest. Voor Nederland is het belangrijk dat de sector weer een officiële vogelgriepvrije status van de OIE heeft, want dit betekent dat andere landen geen beperkende maatregelen gaan treffen op de export van Nederlandse pluimveeproducten.

Op de website van de OIE worden dagelijks de laatste updates gegeven van dierziekten wereldwijd. Zo is te zien dat Rusland nog steeds kampt met vogelgriep en recentelijk nog nieuwe besmetting heeft gehad met de hoog pathogenische variant van het virus. Frankrijk werd deze week ook getroffen door de laag pathogenisch vogelgriepvirus onder eenden in de regio Arthies, Val-D’Oise, nabij Parijs.

Bron: PluimveeWeb

Pluimveesector maakt plan van aanpak vogelgriep

Hoewel de dreiging van vogelgriep is afgenomen en de landelijke ophokplicht is ingetrokken, is het voor de pluimveesector belangrijk om waakzaam te blijven. De sector is daarom samen met het ministerie van LNV en de Dierenbescherming een overleg gestart om tot een gedragen plan van aanpak te komen om de risico’s op uitbraken van vogelgriep te verkleinen.

Meer lezenPluimveesector maakt plan van aanpak vogelgriep

Landelijke ophokplicht vogelgriep ingetrokken

logo RijksoverheidMinister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van vrijdag 13 april de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht in. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De ophokplicht is ruim drie maanden van kracht geweest.

Wel hygiënevoorschriften

Eerder was al voor 6 van de 20 regio’s de ophok- en afschermplicht ingetrokken. Vanaf vrijdag 13 april geldt er ook geen ophokplicht meer voor de andere regio’s. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden. Op 9 januari heeft minister Schouten al enkele landelijke maatregelen versoepeld bijvoorbeeld door de verplichting van 1-op-1 vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven in te trekken. De landelijke maatregelen werden op 8 december 2017 ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

Vervoersverbod Kamperveen ingetrokken

De meest recente uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 13 maart bij een pluimveebedrijf in Kamperveen (gemeente Kampen). Het vervoersverbod dat destijds rond dit bedrijf werd ingesteld wordt met ingang van 13 april ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Bron: Rijksoverheid

Ophokplicht deels ingetrokken

logo RijksoverheidVanaf aanstaande vrijdag 30 maart wordt – als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt – de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Regionale afbouw

Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regio’s bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Eieren van vrije-uitloop bedrijven waarvan de legkippen langer dan 16 weken binnen zitten, dienen na die periode als scharreleieren te worden verkocht, niet als vrije-uitloop eieren. Voor scharreleieren krijgt de pluimveehouder een lagere prijs. Aanstaande vrijdag 30 maart verloopt de periode van 16 weken. Ongeveer 70 vrije-uitloop bedrijven bevinden zich in deze zes regio’s. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrij-uitloop blijven verkopen. 

Vervoersverbod ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Bron: Rijksoverheid