Vergoedingsregeling H3 vogelgriep verwacht

De vergoedingsregeling voor het ruimen van met laagpathogene H3 vogelgriep besmette pluimveebedrijven in België wordt waarschijnlijk in de loop van volgende week van kracht.
Dat schrijft het Belgische vakblad Pluimvee zaterdag 6 juli in een extra nieuwsbrief. Belangenbehartiger Landsbond Pluimvee is blij dat er drie maanden na de eerste uitbraken nu eindelijk afdoende maatregelen komen die de verdere verspreiding van het virus tegengaan. De verwachting is dat er in de loop van volgende week begonnen kan worden met ruimen. „Nu het virus steeds virulenter wordt en er eveneens klinische symptomen worden waargenomen bij vleeskuikens en opfokkoppels, neemt de hoogdringendheid ervan alleen maar toe”, schrijft de Landsbond.

Meer lezenVergoedingsregeling H3 vogelgriep verwacht

In België grijpt de vogelgriep snel om zich heen

Vogelgriep grijpt snel om zich heen in Belgie

Er zijn inmiddels 26 Belgische pluimveebedrijven besmet met vogelgriep. Hoewel het om de laagpathogene variant H3N1 gaat, grijpt de ziekte snel om zich heen met zeer hoge sterftecijfers onder leggende dieren.

De kern van de besmettingen bevindt zich in West-Vlaanderen rondom Tielt (in de driehoek Brugge-Gent-Kortrijk). Een besmetting lijkt enkel bij leggende dieren te leiden tot ernstige productiedalingen en sterftepercentages tot 60 procent. Vanwege het laagpathogene karakter van het virus is er geen ruimingsplicht en dus ook geen vergoeding aan pluimveehouders. De gevolgen zijn dus puur een bedrijfsrisico.

Meer lezenIn België grijpt de vogelgriep snel om zich heen

Laagpathogene vogelgriep in België

Laagpathogene vogelgriep in België

Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van H3N1 bij Nederlands pluimvee, meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dat laagpathogene vogelgriepvirus werd onlangs in België vastgesteld.

GD waarschuwt desondanks pluimveehouders en de sector alert te zijn en insleep te voorkomen. Of de uitval in België primair door het vogelgriepvirus wordt veroorzaakt of dat andere ziektekiemen hierbij een rol spelen, wordt onderzocht. Die laatste mogelijkheid wordt bij de huidige uitbraken waarschijnlijk geacht, stelt de GD. Bij verhoogde uitval met een bacteriële oorzaak wordt vaker een onderliggende luchtweginfectie gevonden, waaronder een enkele keer laagpathogene vogelgriep.

Meer lezenLaagpathogene vogelgriep in België

Strategische Aanpak Vogelgriep

Roadmap strategisch plan vogelgriep

Het Ministerie van LNV, commerciële pluimveeorganisaties en de Dierenbescherming hebben een Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep gepresenteerd.

De nadruk van de aanpak is gericht op het voorkomen van uitbraken van vogelgriep in de bedrijfsmatige houderij.Het is een mooi rapport met goede acties om ophokken te voorkomen en vaccinatiemogelijkheden verder te ontwikkelen. Ondanks aandringen is de hobbymatige houderij op geen enkele wijze hierbij betrokken geweest. Enerzijds een goed teken dat de hobbyouderij met rust gelaten wordt, maar wij zien het toch als een gemiste kans om klokken gelijk te stellen.

Bron: hobbydierhouder.nl

Icoon

Roadmap strategische aanpak vogelgriep 5.86 MB 2 downloads

Aanbevelingen om het risico in nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgriep…

Meer informatie: Nieuwe Oogst | Acties in ‘Roadmap’ moeten gevolgen vogelgriep beperken

Vogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

Helaas weer vogelgriep geconstateerd

In Veeningen (Drenthe) is bij watervogels in een vogelwinkel vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de dieren in quarantaine gehouden tot er geen virusuitscheiding meer plaatsvindt. In 2011 heeft zich op deze locatie dezelfde situatie voorgedaan, ook toen werden er vogels in quarantaine geplaatst. Dit gebeurt op basis van de Europese regelgeving die een uitzondering biedt ten aanzien van het ruimen van dieren. In totaal gaat het om circa 75 watervogels.

Meer lezenVogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

Onderzoek naar antistoffen tijdens tentoonstellingen

Antistoffen gevonden bij eend op tentoonstelling

Tijdens tentoonstellingen, die in de periode van september tot en met november gehouden zijn, is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een aantal antistoffen door twee dierenartsen.

In totaal zijn er 132 kippen en 16 watervogels gecontroleerd door Jeanine Wiegel (GD) en Harry Arts (Farmarts). Geen van de onderzochte dieren vertoonden ziekteverschijnselen. Een eend en een kip bleken antistoffen tegen vogelgriep te hebben, waarbij de eend het hoogpathogene H5  had en de kip en minder voorkomende variant.

Meer lezenOnderzoek naar antistoffen tijdens tentoonstellingen

Dierziekten opnieuw onder de loep

Diverse dierziekten worden onder de loep genomen, hoe verder?

Overheid en bedrijfsleven moeten opnieuw kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden. Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een deze week gepresenteerde zienswijze.

De raad komt met dit advies, omdat er de laatste jaren steeds vaker uitbraken van vogelgriep zijn. Het besmettingsgevaar neemt toe. Daardoor zijn er meer ruimingen en is er meer maatschappelijke onrust. Transparantie en zorg voor goede publieksvoorlichting over de aanpak van besmettingen zijn dan ook zeer gewenst.

Meer lezenDierziekten opnieuw onder de loep

Waarschuwingen voor vogelgriep uit Rusland

De kans op vogelgriep vanuit Rusland wordt groter

Zowel het Britse ministerie voor milieu en platteland Defra als het Franse centrum voor epidemiologische dierziekten Esa waarschuwen voor het toenemend risico op vogelgriep in Europa vanwege recente uitbraken in Rusland.
Volgens Defra is het risico nu nog laag, maar neemt dat de komende weken toe als vogels hun broedgebieden verlaten. Ook Esa waarschuwt voor toenemend risico in september/oktober vanwege meer trekbewegingen.

Meer lezenWaarschuwingen voor vogelgriep uit Rusland

Nederland is officieel vogelgriepvrij

Nederland is officieel vogelgriepvrij

Drie maanden na de laatste besmetting is Nederland sinds dinsdag 10 juli officieel vogelgriepvrij. De Nederlandse regering heeft het laatste ‘follow up’ rapport naar de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) gestuurd. Daar in staat vermeld dat er sinds 10 april geen uitbraken meer zijn geweest van Aviaire InFluenza (AI) in Nederland.

De richtlijnen van de OIE bepalen dat een land pas de status vogelgriepvrij kan krijgen als er drie maanden lang geen besmettingen zijn geweest na de laatste besmetting. Het besmette bedrijf moet tevens alle ontsmettingsmaatregelen genomen hebben om verspreiding te voorkomen. Het laatste besmette Nederlandse bedrijf was in Kamperveen en deze werd op 10 april besmet. Sindsdien zijn geen uitbraken meer geweest. Voor Nederland is het belangrijk dat de sector weer een officiële vogelgriepvrije status van de OIE heeft, want dit betekent dat andere landen geen beperkende maatregelen gaan treffen op de export van Nederlandse pluimveeproducten.

Op de website van de OIE worden dagelijks de laatste updates gegeven van dierziekten wereldwijd. Zo is te zien dat Rusland nog steeds kampt met vogelgriep en recentelijk nog nieuwe besmetting heeft gehad met de hoog pathogenische variant van het virus. Frankrijk werd deze week ook getroffen door de laag pathogenisch vogelgriepvirus onder eenden in de regio Arthies, Val-D’Oise, nabij Parijs.

Bron: PluimveeWeb