Update Provinciale Show KLN Zuid-Holland te Boskoop

Bijgaand wil het Provinciaal bestuur van KLN Zuid-Holland u een update geven over onze show te Boskoop. Door een jubileumviering van het 50-jarige bestaan van GroenDirect kunnen we helaas dit jaar de show niet houden in de gebruikelijke locatie. Wel kunnen wij naar verwachting onze show houden op de ons bekende locatie aan de Middelburgseweg, waar wij in het verleden al vaak de show hebben gehouden.

Tevens willen wij u informeren dat wij onze show zullen houden begin Januari 2022 en wel als volgt:
Donderdag 6 Januari: Inkooien vanaf 16:00
Vrijdag 7 Januari: Open keuring (welke toegankelijk zal zijn voor publiek)
Zaterdag 8 Januari: Show geopend en uitreiking hoofdprijzen; Sluiting show om 15:30.

De achterliggende reden voor deze wijziging is enerzijds dierenwelzijn, waarbij vlak voor het fokseizoen wij het aantal dagen dat dieren van huis zijn willen beperken. Tevens houden wij met deze data zoveel mogelijk rekening met andere shows in deze periode. Het mooie van de datum voor onze show is dat we met elkaar een mooie nieuwjaar-toost kunnen uitbrengen op 2022.

Wij hopen dat de beperkende maatregelen als gevolg van de uitbraken van de vogelpest in Januari niet meer van kracht zijn. Mocht dat helaas nog wel het geval zijn, zullen wij de show voor de andere diergroepen dan de hoenderachtigen en watervogels met zekerheid door laten gaan. Dit is zeker niet ideaal, maar onze hobby kan na deze moeilijke Corona-jaren een gezellig samenzijn zeker gebruiken.

Wij hopen u weer in persoon te ontmoeten op onze show,

Namens het bestuur van KLN Zuid-Holland,
Co Korsuize, vz.

VPKV