Voer voor watervogels

KLN organiseert regelmatig een ExpertMeeting. Tijdens een ExpertMeeting komen een of meerdere experts aan het woord over een specifiek onderwerp binnen de kleindierhobby. Tijdens deze online meeting kunnen ‘aanwezigen’ vragen stellen.

Op donderdag 25 maart a.s. is Kasper Faunafood onze host in de ExpertMeeting “Voer voor watervogels”. U kunt hier online bij aanwezig zijn. Meldt u zich via deze link aan en in de week voorafgaand aan de meeting ontvangt u de benodigde gegevens.

Garvo beloont dierverenigingen

Beste leden,

VPVK heeft zich aangemeld voor een wedstrijd van Garvo. In de nieuwsbrief leest u daar ook over. De wedstrijd loopt in fases en de 1e fase is achter de rug. VPKV is geselecteerd en is één van de 100 verenigingen die mee kan doen.

Fase 2 loopt van 1 tot 14 maart. In deze fase moet een video van Garvo zo veel mogelijk unieke views krijgen. U kunt VPKV helpen door de video thuis of op het werk (dat zijn twee views!) te bekijken. Vraagt u ook bekenden, familie, buren om te kijken. Voor elke view stort Garvo 1 euro in een pot, met een maximum van €10.000, – Het zou dus mooi zijn als alle 100 verenigingen samen 10.000 views kunnen realiseren. 

In een volgende fase moet VPVK zoveel mogelijk stemmen zien te krijgen. Hoe groter het aandeel stemmen, hoe groter het aandeel uit de pot. Daarover later meer. Nu eerst zoveel mogelijk views! 

U kunt de video bekijken door op deze link te klikken: https://youtu.be/OwFVsTElMtw  

Ontwikkelen vogelgriepvaccin niet makkelijk

Het ontwikkelen van een breedwerkend vaccin tegen vogelgriep wordt een uitdaging de komende jaren. Tot op heden is dat niet gelukt en dan blijft vooralsnog als enige optie het ruimen en ophokken over.

Jaarlijks bestaat de kans dat wilde vogels het vogelgriep mee naar Nederland brengen. De roep om om hobbypluimvee te vaccineren lijkt groter te worden, maar vaccinatie klinkt makkelijker dan dat het is. In Nederland is er maar één geregistreerd vaccin tegen laagpathogene vogelgriep. En dat helpt dus niet tegen andere varianten.

Lees het hele artikel op NieuweOogst.

ExpertMeeting “Garvo voeding”

KLN organiseert regelmatig een ExpertMeeting. Tijdens een ExpertMeeting komen een of meerdere experts aan het woord over een specifiek onderwerp binnen de kleindierhobby. Tijdens deze online meeting kunnen ‘aanwezigen’ vragen stellen.

Op maandag 8 maart 2021 om 20:00 ’s avonds schuiven Herman Garretsen (algemeen directeur van Garvo) en Mariska Hooijer (productadviseur bij Garvo) aan bij de KLN Expertmeeting. Tijdens deze meeting vertellen ze over, maar willen ze vooral graag met jou in gesprek over – de titel zegt het al – voeding, vetering en vitaliteit. Als lid van de kleindierenvereniging is het voor jou als hobby of sport erg belangrijk dat je weet wát je moet voeren, welk effect dit heeft op de vertering en welke gevolgen dit heeft voor de vitaliteit van je dier. Naast dat de kennis vanuit Garvo graag met je gedeeld wordt, is er ook alle ruimte om je vragen te stellen of specifiek in te gaan op jou persoonlijke situatie.

Meer lezen

Voortgang Noordshow

KLN Nieuws

L.S.,

Naar aanleiding van het feit dat de Dierenparade Noordshow niet langer kan beschikken over de locatie in Assen heeft intensief overleg plaatsgevonden met de meest betrokken partijen. Helaas heeft het overleg niet geleid tot een breed gedragen oplossing.
Omdat er voor 1 maart 2021 duidelijkheid dient te zijn voor alle tentoonstellingsorganisaties is de heer Arie Endendijk gevraagd om een bindend advies uit te brengen aan het bestuur van KLN en NBS. De heer Arie Endendijk zal, nadat hij met de meest betrokken partijen individuele gesprekken heeft gevoerd, op 17 februari 2021 het bindend advies uitbrengen.

Meer lezen

Noordshow, de stand van zaken

KLN Nieuws

De Dierenparade Noordshow kan niet langer beschikken over de locatie in Assen, het huurcontact is beëindigd en de eigenaar Libéma heeft de locatie te koop staan. Vorenstaande betekent dat de Dierenparade Noordshow niet kan plaatsvinden in het eerste volle weekend van januari 2022.
Het bestuur van de Noordshow heeft haar verantwoordelijkheid genomen en meerdere mogelijk geschikte locaties bezocht. Uiteindelijk bleken twee locaties in Noordoost Nederland te voldoen aan de eis van een vloer oppervlak van 10 – 15.000 m2 en de beschikbaarheid van 10 – 12 dagen.
Het bestuur van de Dierenparade Noordshow wil na overleg met de aangesloten verenigingen en vrijwilligers opteren voor de optie Hardenberg.

Meer lezen

Dierenparade Noordshow 2021 naar Hardenberg

Het bestuur van de Dierenparade Noordshow heeft het voornemen hun show in 2021 te gaan onderbrengen in “Evenementenhal Hardenberg”. De show zal dan (behoudens goedkeuring KLN, NBS en Facilitair bureau) gehouden worden op 16, 17 en 18 december. Samen met de leden van de Noordshow en de vele vrijwilligers werd op 6 januari (via ZOOM) al stil gestaan bij een vertrek uit Assen. Het is waarschijnlijk goed u hierbij het volgende mee te geven wat belangrijk was in de besluitvorming.

Meer lezen

VPKV