Een bijzonder kippenboek

Tussen 1995 en 2019 bezocht Elly Vogelaar vele hoenderfokkers die met plezier wilden vertellen wat de pluspunten (en heel eerlijk ook: de minpunten) waren van het door hun gehouden ras. Het was, zoals ze altijd zei, fantastisch leuk om te doen. Alle opgetekende verhalen werden in de loop der jaren – compleet met foto’s van fokker en kippen – gepubliceerd in het voormalige tijdschrift Avicultura, en later in het digitale tijdschrift Aviculture-Europe.

Meer lezen

De Kippenliefhebber

Bent u een kippenliefhebber? Dan is het gratis te downloaden magazine “De Kippenliefhebber” wellicht iets voor u.

“De kippenliefhebber” belooft maandelijks te verschijnen en verhaalt over dagelijkse ervaringen, wetenswaardigheden en anecdotes. Het biedt seizoensgebonden verzorgingstips en praktische zaken over o.a. huisvesting.

Op dit moment van schrijven zijn er twee edities verschenen.

Meer lezen

ExpertMeeting “Fokken zonder gokken”

Op woensdag 13 januari vindt de KLN ExpertMeeting “Fokken zonder gokken” plaats. Jan Steverink geeft uiteg over het meten van kenmerken bij kippen en hoe je op basis daarvan dieren kunt selecteren voor de fokkerij. Daarbij legt hij een link tussen de bedrijfsmatige- en de hobby houderij. Na de uitleg kunnen vragen gesteld worden en zou Jan graag de discussie aangaan over de rol van speciaalclubs als stamboekvereniging. Iedereen is welkom, in het bijzonder de leden van de diverse speciaalclubs!

Meer lezen

Vogelgriep in Maasland

Nieuwe uitbraak

Gisteren 5 december was Sinterklaas in Nederland, maar ook zijn we weer opgeschrikt met een nieuwe uitbraak van HPAI in Maasland (gemeente Midden-Delfland, provincie Zuid-Holland) bij een kleinschalig pluimveebedrijf. Ook hier is weer een toezichtgebied van 10 km ingesteld rondom het bedrijf. De kippen op het bedrijf zijn geruimd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Maasland.

Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met bedrijfsmatig gehouden gevogelte. Keuringen, waarbij dieren of eieren verzameld worden mogen binnen de 10 km rond het bedrijf ook niet doorgaan.

Meer lezen

Oneto Digitaal

Nederlandse Kleindierrassen tijdens Oneto

Met het vanwege Corona afgelasten van de reguliere Oneto en de Oneto Jeugdshow, is het idee ontstaan voor Oneto Digitaal. Kort gezegd het insturen en laten beoordelen van dierfoto’s in verschillende categorieën met prijzen voor de als beste beoordeelde dieren. Zie daarvoor het vraagprogramma.

De uitwerking van dit idee had echter meer voeten in aarde en het Oneto digitaal team heeft in een korte tijd op een geweldige wijze de organisatie en uitwerking opgepakt en een digitale omgeving gecreëerd om Oneto digitaal daadwerkelijk vorm te geven. Deze inzet is gewaardeerd met bijna 700 inzendingen.

Meer lezen

Witte spruit

Ingestuurd door Jolanda van Gameren-Lemmens

Een onverwachtse geboorte op 9 november 2020 een wit hazen kind, moeder is een enorme crack ze weet dat het koud is zo alleen en maakt dan keer op keer een warm bed voor deze kleine spruit.

KLN ExpertMeeting “EierKeuring”

De werkgroep Communicatie van KLN gaat zogenaamde ExpertMeetings organiseren. Tijdens zo’n meeting bespreekt een expert (of meerdere experts) een onderwerp. De meeting wordt online gehouden m.b.v. MS Teams. Als lid van KLN kunt u daarbij zijn en vragen stellen.

In de eerste ExpertMeeting staat het onderwerp EierKeuring centraal. U heeft hierover ook al in Kleindier Magazine kunnen lezen. O.l.v. Dhr. J. Albada zullen de heren van Wetering, Fennema en Vlaardingerbroek hun expertise delen en uw vragen beantwoorden.

VPKV