Onderzoek bij de konijnen Dierenparade Noordshow 2020

Voor u gelezen op de FaceBook pagina van de Noordshow

Konijnen staan de laatste jaren nogal in de kijker vanwege dierenwelzijn. Belangrijk onderdeel van dierenwelzijn is diergezondheid. Om zowel voor de fokker een indruk van de gezondheid van de dieren, als voor de overheid een indruk te geven over het welzijn van onze raskonijnen, willen we uw konijnen aan dit onderzoek mee laten doen tijdens de Dierenparade Noordshow.

Het betreft een samenwerking tussen dierenartsen, Kleindier Liefhebbers Nederland, Anicura, de World Rabbit Science Associaton en de Universiteit Utrecht. De laatste voert de regie over het onderzoek. Voor KLN is het belangrijk te weten of er zich ziekten onder onze konijnen bevinden en of dit dan regionaal of landelijk verspreid is.

Dit betekent dat één van uw konijnen mogelijk wordt onderzocht en dat een mestmonster en een haarmonster wordt afgenomen. Bij de konijnen wordt met een kleine stofzuiger losse haren en schilfers verzameld op de huid. In de kooi wordt de verse mest verzameld. Beide methoden geven geen zorgen voor het konijn. Het konijn wordt daarbij niet invasief benaderd of beschadigd. Uw konijn heeft hiervan geen hinder en er treedt géén schade bij uw konijn op.

Wanneer één of meerdere van uw konijnen bemonsterd zijn, krijgt u na afloop van de show via de secretaris van de Noordshow per e-mail een vragenlijst toegestuurd. Wij (universiteit Utrecht) verzoeken u deze vragenlijst zo goed mogelijk en waarheidsgetrouw in te vullen. De onderzoeksgegevens zijn voor de universiteit anoniem. Wij krijgen alleen maar de beschikking over de vier cijfers van uw postcode. De postcode gebruiken wij om de verspreiding binnen Nederland in kaart te kunnen brengen.

Omdat uw gegevens wel bekend zijn bij Kleindierliefhebbers Nederland is dus mogelijk om een individuele terugkoppeling, via Kleindier Liefhebbers Nederland, over het voorkomen van infecties op uw fokkerij te krijgen. Hierbij kunt u alleen de gegevens van uw eigen konijnen inzien.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapportage die u desgewenst kunt inzien na afronding van het onderzoek.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan dit onderzoek.
Utrecht University

NB: Voor de volledigheid is het goed te melden dat het onderzoek zich beperkt tot de konijnen. (Cavia’s en kleine knagers worden niet onderzocht)

VPKV