Nieuw onderzoek naar zeventig jaar oude konijnenvirus

Konijn met myxomatose

Onderzoekers hebben nog een hoofdstuk geschreven in het boekje over een wapenwedloop tussen een gastheer en zijn ziekteverwekker. De hoofdpersonen in dit 70-jarige drama zijn het Europese konijn (Oryctolagus cuniculus) en een virus dat opzettelijk in Frankrijk en Australië is vrijgegeven om de konijnen te doden en velden en weiden te beschermen. Door het bestuderen van decennia geleden verzamelde monsters, heeft een team ontdekt dat konijnen op twee continenten dezelfde genetische veranderingen ontwikkelden om het virus te verslaan – voordat het virus zelf veranderde en de overhand kreeg.

Meer lezenNieuw onderzoek naar zeventig jaar oude konijnenvirus

Het oudere konijn in de winter

Het oudere konijn heeft het in de winter zwaarder in de koude

Het gaat nu dan echt winteren! Overdag is het nog maar een paar graden boven nul, en ’s nachts duikt de temperatuur er vaak, afhankelijk van waar je woont, een paar graden onder. In principe kunnen gezonde buitenkonijnen, die goed in hun vacht zitten, prima tegen de winterkou. Als ze voldoende beschutting hebben kunnen ze makkelijk 8 graden vorst verdragen, of zelfs meer.
Maar veel eigenaren zijn zich er niet van bewust dat het voor veel oude konijnen, vanaf de leeftijd van ca. 8 jaar, beter kan zijn om ze niet in de winterkou te laten. Dit om verschillende redenen.

Meer lezenHet oudere konijn in de winter

Provinciale bondstentoonstelling Zuid-Holland

Afgelopen week vond de provinciale bondstentoonstelling Zuid-Holland plaats in de veilinghallen van Groen-Direct in Boskoop. Ondanks de koude waren er zaterdagmiddag toch redelijk wat belangstellenden aanwezig.

Kampioen: Konijngrijze Vlaamse reus van John de Veld

John de Veld, lid van VPKV, is kampioen geworden met een konijngrijze Vlaamse reus. Predicaat 98 U.

VPKV feliciteert John uiteraard van harte met dit fantastische resultaat!

Meer lezenProvinciale bondstentoonstelling Zuid-Holland

Obesitas bij konijnen

Ook konijnen kunnen lijden aan obesitas

Obesitas is een groeiend en ernstig probleem bij gezelschapsdieren, en konijnen zijn daarop geen uitzondering.

Net als bij andere soorten is obesitas het gevolg van een onbalans tussen calorie-inname en energiegebruik, dus het is een resultaat van zowel dieet- als veeteeltfactoren.

Het heeft gevolgen en zal met name effecten hebben op het bewegingsapparaat en het cardiovasculaire systeem. Een obesitasproducerend dieet zal waarschijnlijk andere effecten hebben op het gebit en de darmfunctie. Het gebrek aan lichaamsbeweging om obesitas te produceren, kan ook leiden tot skeletatrofie en gebrek aan spiertonus / kracht. Als gevolg hiervan kan obesitas een diepgaand effect hebben op de kwaliteit van leven en levensduur.

In het PDSA Pet Animal Welfare Report (PAW) van 2018 werd het probleem van zwaarlijvigheid bij konijnen benadrukt, waarbij 26% van de dierenartsen en vetverpleegkundigen ondervraagden dat het aantal obesitas bij konijnen in de afgelopen twee jaar was gestegen. In totaal vond 49% dat ze hetzelfde waren gebleven.

Bron: VetTimes

Plant met DNA konijn zuivert lucht

Drakenklimop voorzien van konijnen DNA zuivert de lucht

Een genetisch gemodificeerde kamerplant zuigt schadelijke chemische componenten uit de lucht, en breekt ze vervolgens af.
Luchtvervuiling staat tegenwoordig volop in de belangstelling, maar we vergeten dat we ook binnenshuis schadelijke stoffen inademen. Die komen niet van dieselwagens of schoorstenen, maar wel van plastic meubels, interieurbekleding en eenvoudige gebruiksvoorwerpen, alsook van verf en lijm.

De schadelijke stoffen die we binnenshuis inademen worden volatiele chemische componenten genoemd, oftewel VOC’s. De meest voorkomende zijn formaldehyde, benzeen en chloroform. Ze kunnen afkomstig zijn van diverse bronnen, waardoor ze nauwelijks te vermijden zijn. Toch kan een langdurige blootstelling gezondheidsschade veroorzaken, want tal van VOC’s staan geboekstaafd als (lichtjes) kankerverwekkend.

Lees het hele artikel op EOS Wetenschap

Meer lezenPlant met DNA konijn zuivert lucht

Sector gezelschapskonijnen gebaat bij meer transparantie

Er is nog veel te winnen in de sector gezelschapskonijnen

Weinig aandacht voor natuurlijk gedrag, gebrek aan transparantie in de sector, en vraag naar betere informatievoorziening vanuit de consument. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een uitgebreid onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde in de sector gezelschapskonijnen. Wetenschapper Dennis Vink onderzocht het welzijn en de gezondheid van konijnen, een van de populairste huisdieren in Nederland.

Vink: “Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel konijnen niet correct worden gevoed en gehuisvest, waardoor ze verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen kunnen krijgen.” Samen met Claudia Vinke en Yvonne van Zeeland onderzocht hij elk segment van de sector gezelschapskonijnen. Vink: “Het huidige onderzoek heeft deze resultaten voor een groot deel bevestigd, en duidelijk gemaakt dat vooral op het gebied van aandacht voor natuurlijk gedrag en transparantie nog een wereld te winnen valt.”

Lees het hele bericht op de website van de Universiteit Utrecht via deze of deze pagina.

Konijn niet welkom op Gelderse voetbalvelden

Konijnen zijn op de Gederse voetbalvelden niet langer welkom

De provincie Gelderland heeft jagers voor de komende 6 jaar toestemming gegeven om konijnen op voetbalvelden af te schieten.

Bebouwde kom

Er zijn 5 diersoorten waar het hele jaar op gejaagd mag worden en het konijn is daar een van. Dat geldt echter alleen buiten de bebouwde kom, daarbinnen gelden andere regels waar een aparte ontheffing voor nodig is.

Het jagen is, volgens de faunabeheereenheid, noodzakelijk vanwege de schade die aangericht wordt. Dat geldt niet alleen voor voetbalvelden, waar door konijnenholen blessures kunnen ontstaan, maar bijvoorbeeld ook voor begraafplaatsen.

De provincie Gelderland is het daarmee eens en geeft dus toestemming om vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang, de jacht toe te staan. Deze keuze voor deze tijden hebben te maken met het konijn zelf, die voornamelijk in de schemering actief is.

Bron: De Gelderlander