Bondsshow NBS bij NPO dagen in Autotron Rosmalen

Bron: Sierduif.nl

Zoals wij u gemeld hebben, heeft het NBS-bestuur afgelopen vrijdag 6 oktober, toen bekend werd dat de Championshow niet door kon gaan, besloten om een bijzondere bestuursvergadering te beleggen over dit onderwerp.

In deze vergadering van maandag 9 oktober, heeft het NBS-bestuur alle voor de hand liggende en aangedragen opties voor het elders onderbrengen of zelfstandig organiseren van haar bondsshow uitvoerig besproken. Alle voor- en nadelen zijn daarbij gewogen waarbij gebruik is gemaakt van onder andere door de organisaties aangeleverde gegevens. Het siert daarbij organisaties die aangegeven hebben organisatorisch een bondsshow niet aan te kunnen. Wij hebben veel respect en waardering voor deze verstandige bestuurders. Uitgangspunt voor het NBS-bestuur bleef dat de bondsshow dit tentoonstellingsseizoen absoluut moet plaatsvinden.

Het is nog maar even geleden dat de NBS haar Bondsshow voor de jaren tot 2019 heeft toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura. Zoals daarom voor de hand lag, heeft het NBS-bestuur vanaf vrijdag jl. intensief contact onderhouden met het bestuur van KNV Avicultura met het doel om gezamenlijk tot een oplossing voor het ontstane probleem te komen. Helaas mochten de pogingen van KNV Avicultura niet tot een oplossing leiden.

Vogelgriep vastgesteld bij leghennenbedrijf in Zeeland

Bron: Pluimveeweb

Bij een leghennenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland in de gemeente Tholen is laagpathogene vogelgriep van het type H5N2 vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 42.000 leghennen.
Omdat een laagpathogene (milde) H5 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), meldt het Ministerie van Economische Zaken.

In het gebied van 1 kilometer rond het bedrijf in Sint Philipsland liggen geen andere bedrijven. Minister Kamp van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 1 kilometer rond het bedrijf in Sint Philipsland. Een vervoersverbod heeft betrekking op onder andere pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Bondsshow Haren tijdens de Noordshow 2018

Bron: Kleindierliefhebbers Nederland

Hierbij kan ik u melden dat de KLN-Bondsshow Haren dit jaar wordt ondergebracht bij de Noordshow in Assen. Deze wordt gehouden van donderdag 4 januari tot en met zaterdag 6 januari 2018.

Ook de erkenningsprocedure konijnen en de praktijkexamens voor pelsdierenkeurmeesters vinden plaats op de Noordshow. Waar de erkenningsprocedure voor cavia’s en kleine knagers wordt georganiseerd is nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt t.z.t. via de betreffende commissies.

De totale KLN-Bondshow Veren + Haren wordt dit jaar dus ondergebracht bij de Noordshow.
Natuurlijk beseffen wij dat dit voor onze leden uit het zuiden van het land geografisch qua reistijd niet optimaal is. Toch verdient het Nederlands kampioenschap uw topdieren in de kooien. Alleen met uw bijdrage blijven onze grote tentoonstellingen een plaats van ontmoeten, verbinden en een plaats om onze liefhebberij groots te promoten. Ik verzeker u dat dit de reistijd meer dan waard maakt.

Ik ontmoet u graag op onze Bondsshow 2018!

Namens Kleindier Liefhebbers Nederland,
Ronald Tiemes,
secretaris.

Champion Show 2018 gaat niet door

Tot voor enkele dagen waren de besturen van K.N.V. Ornithophilia en de Vereniging Champion Show in de veronderstelling dat het mogelijk zou zijn in januari 2018 deze internationale tentoonstelling te organiseren.

De heren Moree en Van der Kloet hadden met de exploitant van De Beursfabriek in Nieuwegein een gesprek gehad waarop de verwachting gebaseerd was dat er een passende gebruikersovereenkomst zou komen. Deze bespreking was voor ons de basis om met een gerust hart de voorbereidingen voor deze prachtige tentoonstelling  te kunnen starten. Daar zijn we ook voortvarend mee aan de gang gegaan.

Enkele dagen geleden toen het definitieve contract toegestuurd werd, bleek dat de verwachtingen die waren gewekt, door De Beursfabriek helaas heel anders geïnterpreteerd waren. De definitieve versie van het contract was zodanig anders dat de basis waarop we een financieel verantwoorde show kunnen organiseren, geheel wegviel.

Lees meer

VPKV