Eindkeuring konijnen bij Noordshow in andere vorm

Voor u gelezen op de FaceBook pagina van de Noordshow

De Dierenparade Noordshow zet een enorme stap voorwaarts door de eindkeuring van de konijnen op een volledig andere wijze te doen. De eindkeuring, zoals we die kenden, duurde veel te lang. Dit is voor inzenders en bezoekers niet attractief en bovendien waren de dieren veel te lang “onderweg”. Niet goed in het kader van dierenwelzijn! Op initiatief van erelid G. Dermois, heeft het bestuur samen met KLN zaken vorm gegeven.

Konijnen worden zoals gebruikelijk ingedeeld in zeven groepen (kleur, tekening, wit, verzilvering, patroon, hangoren en bijzondere haarstructuur). Op de Noordshow is aan iedere groep een hoofdkeurmeester gekoppeld die zelf geen dieren te keuren heeft. Voor ieder dier dat een keurmeester in zijn/haar keuring 96,5 punten of hoger wil geven, moet worden overlegd met de Hoofdkeurmeester van de groep. Iedere hoofdkeurmeester bepaalt op basis van de keuringsresultaten welk dier het beste dier van de hele groep wordt. Hij gaat hierbij in overleg met de dagvoorzitter.

Als alle zeven groepswinnaars bekend zijn, vormen de dagvoorzitter en twee andere keurmeesters de eindjury en wijzen het beste konijn van de Dierenparade Noordshow aan.

De verwachting is dat het naast een grote stap voorwaarts wat betreft dierenwelzijn, ook leidt tot meer eenheid in de keuringen. De eindkeuring duurt in ieder geval veel korter;
Na afloop van de Dierenparade Noordshow wordt een evaluatie houden.

VPKV