Honderden dode vogels door vogelgriep

Honderden dode vogels door vogelgriep

Honderden ganzen, meeuwen en roofvogels spoelen aan langs de Groningse Waddenkust. Allemaal het slachtoffer van de vogelgriep. Het aantal berichten over vogelgriep nam de laatste tijd wat af, maar blijkbaar was dat van korte duur.

De verspreiding van vogelgriep gaat snel, voornamelijk door de verspreiding van uitwerpselen. Een wandeling door een gebied met veel ganzen en met de mest onder je schoenen helpt de mens ook een handje (voetje) mee. Aangezien het virus overdraagbaar is op de mens is het belangrijk alert te zijn en hygiëne in acht te nemen.

Lees het hele bericht op:
RTVNoord | Vogelgriep slaat toe: honderden dode vogels langs Groningse kust

Voer voor watervogels

KLN organiseert regelmatig een ExpertMeeting. Tijdens een ExpertMeeting komen een of meerdere experts aan het woord over een specifiek onderwerp binnen de kleindierhobby. Tijdens deze online meeting kunnen ‘aanwezigen’ vragen stellen.

Op donderdag 25 maart a.s. is Kasper Faunafood onze host in de ExpertMeeting “Voer voor watervogels”. U kunt hier online bij aanwezig zijn. Meldt u zich via deze link aan en in de week voorafgaand aan de meeting ontvangt u de benodigde gegevens.

Ontwikkelen vogelgriepvaccin niet makkelijk

Het ontwikkelen van een breedwerkend vaccin tegen vogelgriep wordt een uitdaging de komende jaren. Tot op heden is dat niet gelukt en dan blijft vooralsnog als enige optie het ruimen en ophokken over.

Jaarlijks bestaat de kans dat wilde vogels het vogelgriep mee naar Nederland brengen. De roep om om hobbypluimvee te vaccineren lijkt groter te worden, maar vaccinatie klinkt makkelijker dan dat het is. In Nederland is er maar één geregistreerd vaccin tegen laagpathogene vogelgriep. En dat helpt dus niet tegen andere varianten.

Lees het hele artikel op NieuweOogst.

Vogelgriep in Maasland

Nieuwe uitbraak

Gisteren 5 december was Sinterklaas in Nederland, maar ook zijn we weer opgeschrikt met een nieuwe uitbraak van HPAI in Maasland (gemeente Midden-Delfland, provincie Zuid-Holland) bij een kleinschalig pluimveebedrijf. Ook hier is weer een toezichtgebied van 10 km ingesteld rondom het bedrijf. De kippen op het bedrijf zijn geruimd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Maasland.

Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met bedrijfsmatig gehouden gevogelte. Keuringen, waarbij dieren of eieren verzameld worden mogen binnen de 10 km rond het bedrijf ook niet doorgaan.

Meer lezen

Vogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

Helaas weer vogelgriep geconstateerd

In Veeningen (Drenthe) is bij watervogels in een vogelwinkel vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de dieren in quarantaine gehouden tot er geen virusuitscheiding meer plaatsvindt. In 2011 heeft zich op deze locatie dezelfde situatie voorgedaan, ook toen werden er vogels in quarantaine geplaatst. Dit gebeurt op basis van de Europese regelgeving die een uitzondering biedt ten aanzien van het ruimen van dieren. In totaal gaat het om circa 75 watervogels.

Meer lezen

130 dieren gedood als gevolg van vogelgriep in Duitsland

Geflügelpest

Op een hobbymatige pluimvee houderij in Mecklenburg, Duitsland is vandaag vogelgriep uitgebroken. Alles moest ontruimd worden. Hoe de ziekte is uitgebroken is onduidelijk.

Vanmorgen is de vogelgriep uitgebroken in de plaats Mecklenburg. In 3 dagen tijd waren er 14 vogels dood gegaan. De hele schuur is ontruimd en alle vogels zijn afgemaakt. Het waren in totaal 17 kippen, 3 gansen en 113 eenden.

Meer lezen

Vogelgriep in Nederland aangetroffen

Er is vogelgriep geconstateerd bij wilde eenden in Nederland

In Noord-Holland is bij wilde eenden vogelgriep vastgesteld. Het betreft hier het hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6.

De eenden bij wie de vogelgriep is aangetoond verbleven rond het Eemmeer in Noord-Holland. In de omgeving van deze locatie waren de laatste dagen op meerdere plekken al dode vogels aangetoffen. Onderzoek heeft aangewezen dat bij een andere eend ook het laagpathogene vogelgriep (H5N3) is aangetroffen. Daarmee is de vogelgriep dus terug op Nederlandse bodem. Dit maakte de WUR op 29 augustus bekend.

Meer lezen

VPKV