Laagpathogene vogelgriep in België

Laagpathogene vogelgriep in België

Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van H3N1 bij Nederlands pluimvee, meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dat laagpathogene vogelgriepvirus werd onlangs in België vastgesteld.

GD waarschuwt desondanks pluimveehouders en de sector alert te zijn en insleep te voorkomen. Of de uitval in België primair door het vogelgriepvirus wordt veroorzaakt of dat andere ziektekiemen hierbij een rol spelen, wordt onderzocht. Die laatste mogelijkheid wordt bij de huidige uitbraken waarschijnlijk geacht, stelt de GD. Bij verhoogde uitval met een bacteriële oorzaak wordt vaker een onderliggende luchtweginfectie gevonden, waaronder een enkele keer laagpathogene vogelgriep.

Meer lezenLaagpathogene vogelgriep in België

Ondersteunende kruiden voor dieren

Dieren ondersteunen m.b.v. kruiden i.p.v. antibiotica

Een ‘kruiden Wiki’ op Groen Kennisnet draagt bij aan de verspreiding van kennis over natuurlijke middelen voor de gezondheid van dieren.

In het kader van vermindering van het antibioticagebruik in de dierhouderij zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op bevordering van diergezondheid. Uitgangspunt daarbij is dat gezonde dieren de norm zijn en ziekte en behandeling met antibiotica de uitzondering.

Kruiden als gezondheidondersteunende middelen kunnen bijdragen aan verbetering van de diergezondheid als aanvulling op goed management en op diervoer van goede kwaliteit. Het ministerie van LNV heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in kennisontwikkeling over de toepassing en werkzaamheid van deze middelen. De zogenaamde ‘stalboekjes’ (zie onderaan dit artikel) zijn daarvan het resultaat.

Meer lezenOndersteunende kruiden voor dieren

Konijn in een ‘walking wheel’

Konijnen zijn prooidieren en daar zijn ze volledig op gebouwd. Doordat ze zeer lichte beenderen hebben kunnen ze enorme snelheden behalen en zijn ze in staat om ineens met een scherpe bocht van richting te veranderen.

Deze lichte botten zijn dus een enorm voordeel voor het konijn, maar bij een breuk is dat voordeel volledig verdwenen. Een gebroken poot is soms operabel, maar lang niet altijd. Daarnaast kunnen er diverse andere reden zijn waarom een konijn niet meer mobiel is. Net als voor mensen zijn er ook hulpmiddelen voor dieren. Zie hieronder een video van Aslan, een konijn uit Duitsland. Aslan maakt gebruik van een zogenaamde ‘Walking Wheel’, een soort rolstoel voor dieren.

De vraag blijft altijd: hoe ver ga je en tot welke hoogte kan een dier nog natuurlijk gedrag vertonen.

Lees het hele verhaal van Aslan hier.

Konijnen waren 1.000 jaar eerder in Groot-Brittannië dan gedacht

Konijnen als huisdier in Groot-Britannië eerder dan gedacht

Konijnen arriveerden 1000 jaar eerder in Groot-Brittannië dan eerder werd gedacht, koolstof datering van een bot ontdekt in West Sussex heeft dat onthuld.

Een 4 cm groot segment van het scheenbeen van een konijn werd gevonden tijdens opgravingen in Fishbourne Roman Palace in 1964, maar het werd tot 2017 in een doos bewaard, zonder verder onderzoek.

Meer lezenKonijnen waren 1.000 jaar eerder in Groot-Brittannië dan gedacht

Het wordt een heftig tekenseizoen

Voorspellingen geven aan dat het een zwaar tekenseizoen dreigt te worden

Het Dierenziekenhuis in Diemen waarschuwt voor een heftig tekenseizoen. Eerder kwam er een kat binnen met maar liefst zeven van de bijtende beestjes op haar kop.

“Zoals eerder gezegd: het is een heftig tekenseizoen aan het worden. Zeven stuks van de kop van een kat”, aldus het dierenziekenhuis op Facebook. Net zoals op de foto is te zien is, zuigt een teek zich helemaal vol met bloed. Katten hebben er over het algemeen niet zo veel last van, al kunnen ze wel kleine, lokale ontstekingen krijgen.

Eind februari werd er al gespeculeerd over de oprukkende teek. Door de toen al hoge temperaturen werden de beestjes al veel actiever dan normaal. De maand juli is traditiegetrouw de maand waarin de meeste mensen worden gebeten door teken. 

Meer lezenHet wordt een heftig tekenseizoen

Evaluatie wet dieren

Evaluatie wet dieren

Het ministerie van LNV gaat de Wet dieren evalueren. Belangrijke onderwerpen voor hobbyhouders zijn:

  • Wanneer ben je hobbyhouder en wanneer bedrijfsmatig? Dit geldt ondermeer voor vogelhouders. Niet van belang voor schapen- geiten- varkenshouders.
  • Het doden van dieren. Nu mag je zelf bijvoorbeeld je pluimvee doden, mits je het dier verdooft. Er zijn organisaties en politieke partijen die dit willen verbieden.

Kortom het is belangrijk om inbreng te hebben bij deze evaluatie, want het raakt de hobbydierhouderij in het hart.

Bron: hobbydierhouder.nl

Strategische Aanpak Vogelgriep

Roadmap strategisch plan vogelgriep

Het Ministerie van LNV, commerciële pluimveeorganisaties en de Dierenbescherming hebben een Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep gepresenteerd.

De nadruk van de aanpak is gericht op het voorkomen van uitbraken van vogelgriep in de bedrijfsmatige houderij.Het is een mooi rapport met goede acties om ophokken te voorkomen en vaccinatiemogelijkheden verder te ontwikkelen. Ondanks aandringen is de hobbymatige houderij op geen enkele wijze hierbij betrokken geweest. Enerzijds een goed teken dat de hobbyouderij met rust gelaten wordt, maar wij zien het toch als een gemiste kans om klokken gelijk te stellen.

Bron: hobbydierhouder.nl

Meer informatie: Nieuwe Oogst | Acties in ‘Roadmap’ moeten gevolgen vogelgriep beperken