Hanen beschermen zichzelf tegen eigen gekraai

Hanen, zoals deze op de foto, beschermen zichzelf tegen het gedraai door de gehoorgang te sluiten

Hanen die kraaien sluiten hun gehoorgang voor hun eigen lawaai. Hennen kunnen hun gehoorgang wel vernauwen, maar niet helemaal afsluiten. Dat hebben Belgische onderzoekers ontdekt.

Een kraaiende haan kan op een meter afstand wel meer dan 140 dB produceren. Daarmee zou hij zijn eigen gehoor beschadigen. Dit blijkt niet het geval. Hij beschermt zichzelf tegen zijn eigen gekraai. Zodra hij zijn snavel open doet, sluit de gehoorgang zich af. De onderzoekers van de universiteiten van Brussel, Antwerpen en Gent hebben zowel het geluid dicht bij de kop van de haan gemeten, als een scan gemaakt van zijn gehoorgang. Daarbij kwam deze zelfbescherming aan het licht.

De onderzoekers zien het afsluiten van de gehoorgang als een resultaat van natuurlijke selectie. Hanen die het hardste kunnen kraaien hebben de meeste overlevingskans. Maar daarvoor moesten ze zichzelf wel van ”oordopjes” voorzien.

Bron: Levende Have

Huidige vogelgriepvirus is mutatie van vorig jaar

Het huidige vogelgriepvirus H5N6 is een mutatie van H5N8, het virus dat in 2016 en 2017 voor veel problemen zorgde. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinairy Research (WBVR) in Lelystad.

Monsters van de eenden op het besmette bedrijf in Biddinghuizen, dode zwanen en een dode eend in het Veluwemeer en het besmette pluimvee van twee hobbyhouders wijzen allemaal op de aanwezigheid van hetzelfde virustype. Volgens de onderzoekers is er sprake van een nieuw subtype.

Het type is in 2017 ook gevonden in Griekenland en verschillende delen van Azie. Er zijn in Azie H5N6 virussen actief, die gevaarlijk zijn voor de mens. Dat geldt niet voor het type dat in Nederland is gevonden. Het wijkt daar net iets teveel van af. Het is wel verwant aan H5N8, zo is uit een genetische analyse gebleken.

De mutatie H5N6 is vermoedelijk ontstaan in Siberische broedgebieden, waar veel met vogelgriep besmette dieren elkaar ontmoeten, en door trekvogels overgebracht naar Nederland, Duitsland, Zwitserland, en Engeland. Tot dusver is er slechts 1 bedrijf in Europa besmet geraakt, het eendenbedrijf in Biddinghuizen. Maar het aantal meldingen in Europa van H5N6 neemt toe, aldus de onderzoekers van WBVR. 

Bron: Levende Have

KLN nieuws februari 2018

Logo KLN

Vergaderingen Diertechnische Raad

Op zaterdag 24 februari 2018 om 09.30 uur is de vergadering van de Diertechnische Raad.

De raad heeft tot taak diertechnische zaken met betrekking tot haar specifieke diergroep(en) te regelen. Bijvoorbeeld: welzijns- en tentoonstellingszaken, erkenningenreglement, samenstelling standaard- en examencommissies en adviseren aan bestuur en/of portefeuillehouders over diverse dieraangelegenheden worden behandeld.

Voor de Diertechnische Raad worden in de basis alle Speciaalclubs, de Keurmeesterverenigingen, de Standaardcommissies en de Examencommissie(s) uitgenodigd. Ook erevoorzitters en ereleden krijgen een uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen.
De samenstelling van de Diertechnische Raad kan, indien dat gewenst is, per bijeenkomst verschillen. Individuele verenigingen of groepen van plaatselijke verenigingen die specifiek één diergroep vertegenwoordigen kunnen worden uitgenodigd om mee te praten. Door soms diertechnische zaken uitsluitend binnen de eigen diergroep af te handelen, wordt bereikt dat in het grote collectief de eigen identiteit van de grote en vooral ook de minder grote diergroepen 100% gewaarborgd is.
Emotie en beleving zijn belangrijke factoren in een organisatie en mogen niet worden genegeerd. Ook is het gevoelsmatig prettig om technische zaken binnen de eigen besloten groep te kunnen bespreken. De bijeenkomst van de Diertechnische Raad op 24 februari 2018 is echter collectief.

Speciaalclubs en KLN-werkcommissies worden verzocht uiterlijk een week voor de vergadering hun eventuele agendapunten schriftelijk door te geven aan het secretariaat. Met name de ingebrachte voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2018 komen dan aan de orde.
De vergadering wordt gehouden in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.

Meer lezenKLN nieuws februari 2018

Vernieuwd stalboekje pluimvee

Foto van een kip - Photo by JOHN TOWNER

Het stalboekje voor de pluimveehouderij, dat informatie bevat over kruiden en natuurlijke producten, is in 2015 al aangevuld en aangepast voor toepassing in de gangbare pluivmeehouderij. De nieuwe versie van 2017 is geactualiseerd op basis van de nieuwste informatie.

In de stalboekjes voor de veehouderij staan richtlijnen om het vee gezond te houden met hulp van kruiden en andere natuurlijke producten. Met natuurlijke middelen kun je de weerstand van dieren verhogen of dierziekten voorkomen. De stalboekjes voor de veehouderij geven informatie over de middelen die je kunt gebruiken.

Meer lezenVernieuwd stalboekje pluimvee

Rammeltijd

In januari begint de rammeltijd, zo heet de voortplantingstijd van de hazen. Om een gewillig wijfje te veroveren, houden de mannetjes driftige boksgevechten. Maar het wijfje betreedt ook zelf de ring om de kracht en het uithoudingsvermogen van haar potentiële bruidegom te testen. Een wilde achtervolging hoort ook bij het paringsritueel van de langoren.

Bron: Hart voor dieren 2/2018

Het veilig stellen van de Nederlandse sierduivenrassen in de genenbank

Foto van Gelderse Slenken

Anouk Schurink, onderzoeker en projectleider van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research wilde graag een toelichting geven op het project dat als doel heeft Nederlandse sierduivenrassen veilig te stellen in de genenbank. Zij deed dat op zaterdag 20 januari op de kleindierenshow te Boskoop, de N.B.S.  hield ook haar Bondsshow daar.

Waarom willen we dierlijke genetische bronnen, zoals de Nederlandse sierduivenrassen, conserveren?

Het is een verzekering voor de toekomst! Je weet immers nooit hoe die er uit gaat zien. De omgeving is onderhevig aan verandering, waarop je wilt kunnen blijven inspelen. Daarnaast kan de vraag vanuit de markt veranderen (bijv. melk met een andere samenstelling). En rampen zoals dierziektes kunnen een grote impact hebben. Met het conserveren van genetische bronnen, vooral van landbouwhuisdieren, kunnen we dus de flexibiliteit van onze voedselvoorziening veilig stellen.

Daarnaast zijn (landbouw)huisdieren van Nederlandse afkomst natuurlijk een waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed!

Meer lezenHet veilig stellen van de Nederlandse sierduivenrassen in de genenbank

Organisaties verkennen samenwerking bij verspreiden kennis

Een aantal organisaties die kennis verspreiden over het welzijn van dieren, gaan kijken hoe ze kunnen samenwerken. Een van de initiatiefnemers is Jinke Hesterman, hoofdredacteur van www.levendehave.nl en tot voor kort lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Samen met Hans Hopster van Dierenwelzijnsweb en ook voormalig RDA-lid, belegde ze onlangs een ronde tafelbijeenkomst in kasteel Groeneveld in Baarn. Daaraan werd deelgenomen door het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (Corina Haverlag), Groen Kennisnet, KNMvD (Tjerk Bosje), Kleindier Liefhebbers Nederland (Harry Arts), de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (Nonja Remeijn) en het Nederlands Hippisch Kennis Centrum.

Meer lezenOrganisaties verkennen samenwerking bij verspreiden kennis

Blijvende vogelgriep dreiging

Foto van een wilde eend

Op 22 januari is bij een hobbypluimveehouder met diverse soorten gevogelte in het Zuid-Hollandse Rhoon, vlak onder Rotterdam, het hoog pathogene H5N6 vogelgriep vastgesteld.

Omdat nog steeds regelmatig berichten verschijnen dat dode wilde vogels worden gevonden welke besmet zijn met het hoogpathogene H5N6 vogelgriepvirus, is er helaas nog steeds sprake van een voortdurende vogelgriep dreiging vanuit met name wilde (water)vogels. 
AVINED melde op dinsdag 23 januari 2018 dat in de Zuid-Engelse graafschap Dorset op 9 december 2017 een knobbelzwaan met HPAI H5N6 is gevonden en op 4 januari 2018 hetzelfde type bij een dode wilde eend in de Duitse deelstaat Beieren, nabij Dachau werd vastgesteld.

Dierhouders met vogels die gevoelig zijn voor vogelgriep dienen dus waakzaam te blijven en wij adviseren daarom alle hygiëneregels goed in acht te nemen om op die wijze het virus buiten de deur te houden. Versleping vanaf het erf via schoeisel, regenwater dat vanaf het dak op het erf loopt en/of ongedierte dat het virus uit de omgeving kan verslepen naar het stalgedeelten kunnen doormiddel van de juiste hygiëneregels beperkt worden.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht.

Bron: KLN

België ruimde 1,9 miljoen kippen vanwege fipronilschandaal

Foto van een doos met eieren behoren bij artikel over Fipronil

In België zijn vanwege het fipronilschandaal 1,9 miljoen kippen geruimd en ruim 77 miljoen eieren vernietigd. 
Dat stelt federaal minister Denis Ducarme (Landbouw), die in een interview met de krant La Dernière Heure concludeert dat voedselveiligheidsdienst FAVV zijn werk “uitstekend” heeft gedaan.

“Ter vergelijking: in Nederland zijn er nog eieren met fipronil en maar liefst een honderdtal bedrijven is er nog steeds gesloten”, aldus Ducarme. De minister maakte ook bekend dat de Europese Commissie toestemming heeft gegeven om 15 miljoen euro uit te trekken voor steun aan de getroffen pluimveehouders in zijn land.

Meer lezenBelgië ruimde 1,9 miljoen kippen vanwege fipronilschandaal

Vogelgriep bij hobbypluimvee in Rhoon

Foto van een prachtige zwaan i(hobbypluimvee)

Bij hobbypluimvee in Rhoon (Zuid Holland) is de hoogpathogene variant van vogelgriep (H5N6) vastgesteld. Het gaat om verschillende soorten vogels. Alle dieren worden gedood. Er worden geen aanvullende maatregelen verwacht. Wel roept de belangenorganisatie LTO van de commerciele pluimveehouderij op tot verhoogde waakzaamheid.

Voor het hele land geldt nog altijd een ophokplicht voor commercieel pluimvee en een afschermplicht voor pluimvee in de hobbysferen. Rhoon ligt in de Albrandswaard ten zuidwesten van Rotterdam. Langs het dorp stroomt de Oude Maas. Het hobbypluimvee is hoogstwaarschijnlijk via wilde vogels besmet geraakt. 

Ook vorig jaar deden zich enkele gevallen van vogelgriep voor bij hobbypluimvee. Zo moest bij dierenhandel Hoogendoorn in het Zuid-Hollandse Stolwijk al het pluimvee worden geruimd. Hobbypluimvee loopt een verhoogd risico als het zich in de buurt van open water bevindt. Wageningen Universiteit heeft nader onderzoek gedaan naar de risico’s en komt tot de conclusie dat er tot een afstand van 500 meter van sloten en waterwegen sprake is van een verhoogd risico. Dat risico neemt toe naarmate de afstand tot open water kleiner wordt.

Het kan nog wel even duren voordat het gevaar van vogelgriep is geweken. In 2017 waren er in maart nog besmettingen bij hobbypluimvee. 

Bron: Levende Have